Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Urząd Miasta i Gminy

STRUKTURA URZĘDU MIASTA I GMINY BARANÓW SANDOMIERSKI 

 

Marek Mazur - Burmistrz Miasta i Gminy
Marek Barszcz - Zastępca Burmistrza
Bogdan Tomczyk - Sekretarz Gminy
Alina Zasadnia - Skarbnik Gminy 
Barbara Lis - Zastępca Skarbnika 

Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
ul. Gen.L.Okulickiego 1
39- 450 Baranów Sandomierski

 

REFERATY I SAMODZIELNE STANOWISKA


Referat Budżetu i Finansów
1. Kierownik - Alina Zasadnia    /nr wew. 103
2. Zastępca Skarbnika - Barbara Lis    /nr wew. 116
3. Stanowisko ds. rachuby i płac - Danuta Magda     /nr wew. 126
4. Stanowisko ds. księgowania jednostek budżetowych - Krystyna Solarska    /nr wew. 126
5. Stanowisko ds. organu finansowego - Danuta Białek    /nr wew. 116
6. Stanowisko ds. księgowości  budżetowej  – Agnieszka Mazur     /nr wew. 116
7. Stanowisko ds. Podatków i opłat - Irena Madej     /nr wew. 125
8. Stanowisko ds. podatków i opłat -      /nr wew. 111
9. Stanowisko ds. podatków i opłat- Ewa Daniel  /nr wew. 125
10. Stanowisko ds. księgowości podatkowej - Ewelina Serwan   /nr wew. 111
11. Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych - Barbara Machniak    /nr wew. 113
12. Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych – Magdalena Łoboda / Teresa Pawełek    

13. Stanowisko ds. świadczenia wychowawczego- Teresa Pawełek / nr wew. 113


Referat Organizacyjny
1. Kierownik -  Anna Smykla   /nr wew. 128
2. Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej – Agnieszka Gajda   /nr wew. 101
3. Stanowisko ds.  obsługi interesantów-    /nr wew. 134
4. Stanowisko ds. oświaty - Małgorzata Drzewińska      /nr wew. 119
5. Stanowisko ds. pomocy stypendialnej dla uczniów –  Barbara Kopańska   /nr. wew. 130

6. Stanowisko ds. kultury, sportu, turystyki i ochrony zdrowia - Barbara Kielek     /nr wew. 128

7. Stanowisko ds. obsługi informatycznej
8.  Stanowisko ds. obsługi rady i promocji gminy - pełnomocnik ds. wyborów – Lidia Ciesielska     /nr wew. 110
9. Sprzątaczka - Bogusława Chwałek
10. Pomoc administracyjna / sprzątaczka  - Agnieszka Sierant
 

Referat Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
1. Kierownik - Anna Uzar   /nr wew. 127
2. Stanowisko ds. gospodarowania odpadami - Anna Dunajczyk     /nr wew. 115
3. Stanowisko ds. gospodarowania odpadami - Magdalena Pruś     /nr wew. 132
4. Stanowisko ds. mienia komunalnego i gospodarki gruntami - Elżbieta Jasińska     /nr wew. 114
5. Stanowisko ds. ochrony środowiska i bezpieczeństwa - Iwona Walczyk    /nr wew. 118
6. Stanowisko ds. działalności gospodarczej - Zofia Burghardt     /nr wew. 118

7. Stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa- Alina Kantor    /nr wew. 114
 

Referat Inwestycji i Dróg
1. Kierownik – Andrzej Kobylarz
2. Stanowisko ds. strategii rozwoju gminy, programów pomocowych, koordynator ds. zamówień publicznych – Andrzej Kobylarz    /nr wew. 123
3. Stanowisko ds. budowy i utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów, placów, organizacji ruchu drogowego, melioracji i urządzeń wodnych - Janusz Magda    / nr wew. 121
4. Stanowisko ds. inwestycji i remontów gminnych, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – Bogusław Urban    /nr wew. 121
5. Stanowisko ds. architektury i planowania przestrzennego - Zbigniew Kamuda      /nr wew. 121
6. Stanowisko ds. rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE - Sandra Surowiec  /nr wew. 123
7. Pomoc administracyjna - Edmund Smykla

8. Konserwator- Andrzej Konopka
9. Stolarz- Franciszek Pluta
10. Ślusarz-spawacz- Andrzej Barszczewski

11. Kierowca-konserwator- Wiesław Szlęzak
 

Urząd Stanu Cywilnego
1. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Agnieszka Solarska    /nr wew. 104
2. Zastępca Kierownika - Anna Smykla
3. Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - Elżbieta Lis     /nr wew. 105

 

Samodzielne stanowisko ds. kontroli-  Bronisław Jurkowski