Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Szkoła Podstawowa w Knapach

Likwidacja PSP w Knapach

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/296/2017 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim, podjętą dnia 30 marca 2017 roku, Publiczna Szkoła Podstawowa w Knapach została zlikwidowana. Zasadniczym powodem podjęcia uchwały o likwidacji, była mała liczba dzieci uczęszczających do w/w szkoły. treść

Z HISTORII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W KNAPACH

    


Pierwsze notatki w kronice mówią o tak zwanej szkole zimowej założonej w 1880 roku.
Zajęcia prowadzone były od rana do zmroku, w miesiącach od listopada do kwietnia, przez nauczycieli sąsiadujących szkół. W 1909 roku rada szkoły przyczyniła się do utworzenia jednoklasowej szkoły w wynajętej izbie Szymona Lisa. Pierwszym mianowanym nauczycielem był August Wiszniewski, który prowadził zajęcia w dwóch oddziałach; pierwszym - obejmującym uczniów umiejących czytać oraz drugim - dla uczniów początkujących. Rok później powstał oddział trzeci dla młodzieży starszej nie umiejącej ani pisać ani czytać. Budowę dwuizbowej szkoły w Knapach rozpoczęto w 1912 roku, a zakończono rok później. Z chwilą wybuchu pierwszej wojny światowej i powołania nauczyciela Wiszniewskiego do służby wojskowej w armii austriackiej nauka w szkole została przerwana. Zajęcia w szkole zostały wznowione 3 października 1915 roku i były prowadzone przez nauczyciela Stanisława Warchoła. Siedem lat później z niewoli rosyjskiej powrócił August Wiszniewski, który podjął pracę z uczniami w czterooddziałowej szkole aż do 1936 roku. Tu zapisy w kronikach szkolnych urywają się, a pojawiają się ponownie na przełomie lat 1944/45. W 1945 roku, w związku z nową organizacją szkolnictwa, szkoła liczyła cztery pełne klasy i dwóch nauczycieli. Następny rok przyniósł gruntowne zmiany w organizacji powszechnego szkolnictwa - zostały zniesione szkoły pierwszego i drugiego stopnia. W całej Polsce zastosowano jednolity program nauczania trzeciego stopnia. Szkoła w Knapach liczyła wówczas pięć pełnych klas i dwóch nauczycieli. W okresie następnych dwóch lat trwał remont budynku szkolnego prowadzony przez Leona Winiarza. W 1958 roku powstała sześcioklasowa szkoła, a zajęcia z uczniami prowadzone były przez trzech nauczycieli, zaś następnego roku utworzono szkołę siedmioklasową. Od 20 lutego 1961 roku obowiązki kierownika szkoły przejął Michał Duszkiewicz, który w ciągu trzech lat czynił przygotowania pod rozbudowę starego budynku szkolnego. W 1967 roku do użytku uczniów i nauczycieli zostały oddane cztery nowe sale lekcyjne i kancelaria. W 1979 roku na stanowisko dyrektora szkoły została powołana Janina Stec, a od 1983 roku – Anna Florkiewicz. W 1991 roku rodzice w czynie społecznym wymienili ogrodzenie szkolne, a siatkę ogrodzeniową zakupiono za pieniądze uzyskane z Fabryki Firanek „Wisan” w Skopaniu. Wiosną 1993 roku powstał Wiejski Społeczny Komitet Rozbudowy i Modernizacji Szkoły, który w ciągu trzech miesięcy zgromadził fundusze i dokumentację na rozpoczęcie budowy nowego piętrowego budynku szkolnego. 21 listopada 1995 roku uczniowie rozpoczynają naukę w nowych salach lekcyjnych. W 1999 roku Szkoła Podstawowa w Knapach została przekształcona w Publiczną Szkołę Podstawową. W latach 2001 – 2007 dyrektorem szkoły była pani mgr Danuta Nowak. Od 1 września 2007 roku na stanowisku dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  w Knapach pracował pan mgr Przemysław Hoszowski. 21 czerwca 2009 roku szkoła obchodziła 100 – lecie swego istnienia.