Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Konsultacje społeczne w Gminie Baranów Sandomierski

24-04-2014

W związku z udziałem Gminy Baranów Sandomierski w realizacji projektu nr POKL.05.04.02-00-E88/13 pt. „Konsultacje społeczne w Gminie Baranów Sandomierski” chcieliśmy serdecznie zaprosić do włączenia się w prace nad opracowaniem ważnego dla rozwoju naszej społeczności lokalnej dokumentu planistycznego, jakim jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Baranów Sandomierski na lata 2014 -2020.

 

    Państwa zaangażowanie w prace na rzecz powstawania tego dokumentu jest dla nas cenne z racji pełnienia funkcji i roli lidera społecznego w naszej Gminie. Pani/Pana opinia  w dyskusji nad konkretnymi zapisami w Strategii jest istotna także dla organizacji/ instytucji, którą Pani/Pan reprezentuje,  jak i miejscowości, w których mieszkacie. Zależy nam bowiem, żeby każde z sołectw Gminy było w Strategii uwzględnione, jako miejsce realizacji inicjatyw na rzecz osób potrzebujących wsparcia. To Państwo, jako członkowie danej społeczności, najlepiej wiecie komu trzeba pomóc i jakie konkretne działania należy podjęć  w ramach wsparcia. Drugim praktycznym aspektem Państwa udziału w planowaniu form wsparcia jest bezpośredni związek zapisów w Strategii
z ubieganiem się o finansowe środki zewnętrzne. Dotacje z programów pomocowych można pozyskiwać na rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych, które zostały zdiagnozowane (opisane w dokumencie) i które zostały ujęte w ramach zaplanowanych w strategii działań.  Warto więc uczestniczyć w planowaniu działań, żeby został uwzględnione potrzeby i problemy Waszych organizacji i miejscowości.

 

Proponujemy zorganizować pracę nad konkretnymi zapisami (planowanymi działaniami) w Strategii w ramach czterech grup roboczych:

 

- Zespół ds. wsparcia rodzin w trudniej sytuacji życiowej (ubóstwo, przemoc, alkoholizm itp.)

 

- Zespół ds. ograniczania bezrobocia w Gminie

 

- Zespół ds. wsparcia osób starszych, niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem (w tym kwestie organizacji czasu wolnego seniorów, opieki zdrowotnej, profilaktyki zdrowia  itp.)

 

- Zespół ds. wsparcia rozwoju dzieci i młodzieży (w aspektach edukacji, kultury, sportu i rekreacji, zdrowia, bezpieczeństwa itp.)

 

Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2014 r. o godz. 16.30
w budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim. Po wspólnym wstępie poszczególne Zespoły robocze będą prowadziły dyskusję w swoich grupach przy wsparciu moderatorów z Fundacji SMK w celu wypracowania praktycznych i konkretnych propozycji działań.

Raz jeszcze serdecznie zapraszamy do udziału w w/w spotkaniu.