Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Konkurs ofert na projekty ze środków P FIO

13-02-2014

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza
- organizacje pozarząowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, wspólnoty mieszkaniowe:
- podmioty wuymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pozytku publicznego i wolontariacie:

 

do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2014 roku ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjaty Obywatelskich.
Oferty nalezy składać do 7 marca 2014 roku.

 

Uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę w ramach ogłoszonego konkursu. Więcej informacji można uzyskać na stronach: www.wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/960080.html lub www.pozytek.gov.pl