Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego.

10-07-2018

Rolnik, który chce otrzymać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien:

- w terminie od 1 sierpnia 2018r.  do 31 sierpnia 2018r.  złożyć stosowny wniosek.

 

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, należy wypełnić starannie i czytelnie podając: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL, numer dowodu osobistego, wykazując powierzchnię użytków rolnych położonych na terenie Gminy Baranów Sandomierski, a jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów rolnych – konieczna jest pisemna zgoda pozostałych współposiadaczy (punkt VIII wniosku). Warto również w  punkcie VII podać numer rachunku bankowego, na który dokonana zostanie wypłata zwrotu podatku. Wniosek bezwzględnie musi być czytelnie podpisany i opatrzony datą jego wypełnienia.

 

Kompletny wniosek wraz z dołączonymi fakturami VAT lub ich kopiami wystawionymi w okresie od  1 lutego 2018 r. – 31 lipca 2018 r. należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie  1 – 31 sierpnia 2018 r. w pokoju nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w godzinach pracy Urzędu. Aktualny wniosek wraz z arkuszem do zestawienia faktur zakupowych jest do pobrania w załączniku poniżej lub w budynku Urzędu Miasta i Gminy.

 

 

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Michał Dolecki
Osoba aktualizująca: Michał Dolecki
Data wytworzenia: 2018-07-10
Data publikacji: 2018-07-10
Data modyfikacji: 2018-08-13