Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego

02-01-2019

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe stawki na paliwo rolnicze. Rolnik za każdy 1 ha użytków rolnych otrzyma 100 złotych zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze.

Dodatkowe środki otrzymają także hodowcy bydła.  Poza kwotą 100 złotych do każdego hektara, również będą mogli starać się o dopłaty do paliwa wykorzystywanego przy chowie
i hodowli bydła. W tym wypadku limit zwrotu podatku akcyzowego za ON będzie wyliczany jako iloczyn stawki zwrotu akcyzy za ON określanej co roku przez rząd, liczby 30 oraz średniej ilości bydła, które hodował rolnik w roku poprzedzającym złożenie wniosku. Liczba bydła będzie natomiast podawana w dużych jednostkach przeliczeniowych (DJP). W praktyce oznacza to, że rolnik za każdą 1 DJP bydła otrzyma dopłatę do paliwa rolniczego w wysokości 30 złotych. Hodowcy bydła będą musieli zadbać także o dodatkowe formalności. We wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze będą musieli podać średnią roczną liczbę bydła, którą posiadali w poprzednim roku. Natomiast do samego wniosku będą musieli załączyć nie tylko faktury lub kopie faktur potwierdzających zakup paliwa, ale także dokument potwierdzający średnią roczną liczbę bydła. A po takie zaświadczenie trzeba będzie się udać wcześniej do ARiMR.

Komu przysługuje zwrot akcyzy?

O zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej może ubiegać się każdy producent rolny, a więc osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu. Natomiast w przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy jednak współmałżonków.

 W jakich terminach należy składać wnioski?

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej musi złożyć w tym celu odpowiedni wniosek z dołączonymi do niego fakturami VAT, dokumentującymi wydatki poniesione na paliwo, w przypadku hodowców bydła dodatkowo zaświadczenie z ARiMR . Wnioski przyjmują gminy i to one wypłacają należne pieniądze.

Obowiązują dwa terminy, w których producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot akcyzy tj.:

  • w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego (do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego wystawione w okresie  od     1 sierpnia 2018 r.  do 31 stycznia  2019 r.)
  • w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia (do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego wystawione w okresie  od  1 lutego  2019 r. do 31 lipca  2019 r.)

 

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Lidia Ciesielska
Osoba aktualizująca:
Data wytworzenia: 2019-01-02
Data publikacji: 2019-01-02
Data modyfikacji: