Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

01-08-2017

Rolnik, który chce otrzymać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

p o w i n i e n:

 

- w terminie od 1 sierpnia 2017r.  do 31 sierpnia 2017r.  złożyć stosowny wniosek.

(Uwaga!!!!!  we wniosku należy podać numer PESEL, dane z dowodu osobistego, dokładny adres zamieszkania,  jak również numer rachunku bankowego, imię, nazwisko i adres posiadacza rachunku, pisemną zgodę współposiadaczy gruntu na wypłatę zwrotu podatku celem uniknięcia dodatkowych wezwań o uzupełnienie brakujących danych)

 

·      Wniosek wraz z załącznikiem można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim na stanowisku Podatków i Opłat Lokalnych w pokoju nr 14,

·      do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego wystawione w okresie
od 
1 lutego 2017 r.  do 31 lipca  2017 r.

·      wnioski należy składać na stanowisku Podatków i Opłat Lokalnych w pokoju  nr 14.

 

Należność wypłacana będzie przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku a w szczególnych przypadkach gotówką w Banku Spółdzielczym w Baranowie Sandomierskim w terminie: do 31 października 2017 roku.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim
w pokoju nr 14, telefon (0-15) 811 85 81  wew. 111.

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Lidia Ciesielska
Osoba aktualizująca:
Data wytworzenia: 2017-08-01
Data publikacji: 2017-08-01
Data modyfikacji: