Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Złożono kolejne wnioski na dofinansowanie zadań z PROW

04-07-2017

W dniu 29 czerwca 2017 r. do biura Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” złożono dwa wnioski o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”:

  1. „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej oraz montaż trybuny w miejscowości Skopanie" – w ramach operacji planuje się budowę siłowni zewnętrznej poprzez montaż 8 elementów rekreacyjnych (orbitek, wioślarz, prasa nożna, biegacz, ławeczka, trenażer, prasa ręczna, twister) wraz z  elementami małej architektury (3 ławki, 2 kosze na śmieci oraz tablica informacyjna) w parku osiedlowym w Skopaniu na dz. nr ewid. 1564/69 oraz montażu trybuny na terenie  boiska rekreacyjnego obok Środowiskowego Domu Kultury na dz. nr ewid. 1564/26. Planowana budowa siłowni zewnętrznej  jest kontynuacją działań zapoczątkowanych rodzinnym konkursem na najlepszy projekt placu integracji i aktywizacji międzypokoleniowej z elementami siłowni zewnętrznej, którego finał odbył się 04.06.2017 r. w parku osiedlowym w Skopaniu podczas imprezy promującej obszar LGD  pn.: „Święto miejscowości Skopanie Osiedle – tworzymy wspólne miejsce spotkań”. Wspomnieć należy, że uczestnikami konkursu byli uczniowie Zespołu Szkół w Skopaniu. Konkurs ten cieszył się dużym zainteresowaniem. Do organizatorów wpłynęło ponad 60 prac, z których większość została nagrodzona.
  2. „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Suchorzów oraz zmianę nawierzchni na boisku w miejscowości Marki” - planowana do realizacji operacja polegać będzie na budowie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Suchorzów na dz. nr ewid. 852/5, w pobliżu zbiornika wodnego oraz zmianę i montaż nowej nawierzchni na boisku w miejscowości Marki na działce nr ewid. 1809/2.

 

 Z niecierpliwością oczekujemy na pozytywne wyniki złożonych wniosków.

 

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Agnieszka Gajda
Osoba aktualizująca: Agnieszka Gajda
Data wytworzenia: 2017-07-04
Data publikacji: 2017-07-04
Data modyfikacji: 2017-07-04