Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Zatwierdzono taryfy za wodę i ścieki.

08-05-2018

Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim informuje, że:

 

- decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie z dnia 10.04.2018 r. zostały zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Baranów Sandomierski na okres 3 lat.

 

- UCHWAŁĄ Nr XXXVII/291/17 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 17.03.2017 r. zostały zatwierdzone dopłaty do usług wodno – kanalizacyjnych z zakresu zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z Gminnym Zakładem Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim.

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki :

 

  1. Cena 1m3 dostarczonej wody:

3,50 zł + 8% VAT

  1. Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków:

4,50 zł + 8% VAT

  1. Stawka opłaty abonamentowej:

         6,00 zł + 8% VAT zł/m-c

 

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Michał Dolecki
Osoba aktualizująca: Michał Dolecki
Data wytworzenia: 2018-05-08
Data publikacji: 2018-05-08
Data modyfikacji: 2018-05-08