Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

07-01-2014

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO


informuje

 

o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”  w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”,  operacji określonych
w § 1 pkt 1 lit. a-d rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z późniejszymi zmianami.

I. Termin składania wniosków:

  •  od dnia 17 luty 2014 roku do dnia 24 marca 2014 roku. O przyjęciu wniosku decyduje data wpłynięcia do biura LGR.

II. Miejsce składania wniosków:

  •  wniosek w wersji papierowej i elektronicznej należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” ,ul. Bieszczadzka 2,

39-460 Nowa Dęba, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:
Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia, kryteria wyboru operacji przez LGR określone
w LSROR oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku, można pobrać:

  •  osobiście w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”, ul. Bieszczadzka 2,

39-460 Nowa Dęba

  •  na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”:

www.lgr-puszczysandomierskiej.pl

  •  na stronie internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego: www.wrota.podkarpackie.pl/pl/ryby

IV. Limit dostępnych środków na konkurs w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” określone w § 1 pkt 1:

  •  lit. a Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

Dostępny limit środków:
- sektor publiczny 81 973,16 zł
- sektor gospodarczy i społeczny 266 125,48 zł

  •  lit. c Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

Dostępny limit środków:
- sektor gospodarczy i społeczny 109 347,02 zł

V. Dodatkowe informacje:
Więcej informacji o sposobie ubiegania się o dofinansowanie można uzyskać w biurze Stowarzyszenia –
ul. Bieszczadzka 2, 39-460 Nowa Dęba, tel. (15) 814 21 97, email: biuro@lgr-puszczysandomierskiej.pl


Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
 

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Tomasz Priuś
Osoba aktualizująca: Tomasz Priuś
Data wytworzenia: 2014-10-02
Data publikacji: 2014-10-02
Data modyfikacji: 2014-10-02