Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania"

13-04-2017

Na podstawie § 23 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, Zarząd na posiedzeniu w dniu  4 kwietnia 2017 r. podjął Uchwałę nr  7/17 - w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 

Zebranie odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 15.45 w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Kręgle w Kępiu Zaleszańskim (gm. Zaleszany).

 

Porządek posiedzenia:

 1. 1.     Otwarcie obrad. Powitanie członków.
 2. 2.     Przyjęcie porządku obrad.
 3. 3.     Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
 4. 4.     Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia za 2016 rok.
 5. 5.     Sprawozdanie merytoryczne z działalności biura w 2016 roku.
 6. 6.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. 7.     Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat za rok 2016.
 8. 8.     Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 9. 9.     Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia przez jednostki samorządu terytorialnego składki rocznej na 2017 rok.
 10. 10.  Dyskusja i wolne wnioski.
 11. 11.  Zamknięcie zebrania

Pliki do pobrania

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Agnieszka Gajda
Osoba aktualizująca: Agnieszka Gajda
Data wytworzenia: 2017-04-13
Data publikacji: 2017-04-13
Data modyfikacji: 2017-04-13