Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

„W sieci bez barier”- rozpoczynamy nabór!

14-09-2018

W związku z realizacją projektu „W sieci bez barier” serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Baranów Sandomierski, do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach, które będą się odbywały w dwóch modułach:

 

1) „Rodzic w internecie"- Moduł adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia.

 

2) „Moje finanse i transakcje w sieci" - Moduł przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu.

 

Celem projektu jest poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych wśród mieszkańców Gminy Baranów Sandomierski. Grupą docelową są mieszkańcy Gminy, którzy w chwili przystąpienia do projektu ukończyli 25 rok życia, w tym osoby niepełnosprawne, nieposiadające kompetencji cyfrowych lub chcące rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe.

 

Rekrutacja

 

Rekrutacja na szkolenia rozpoczęła się 14 września i potrwa do 19 października 2018 r. W przypadku wolnych miejsc zostanie uruchomiona rekrutacja uzupełniająca do zakończenia projektu w sposób ciągły. Formularze zgłoszeniowe będzie można pobrać z naszej strony internetowej, bądź otrzymać w Urzędzie w pokoju nr 8. Pobrane dokumenty (formularz wraz z załącznikami) należy wypełnić, a następnie złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie W SIECI BEZ BARIER" do pokoju nr 8 w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

 

Szkolenia odbywać się  będą  w dni powszednie od poniedziałku do piątku (zajęcia raz w tygodniu), w godzinach 14.00-17.00 lub 17.00-20.00 oraz w soboty w godz. 10.00-13.00 lub 13.00-16.00 w dwóch edycjach:

 

a) 29 października 2018 r. - 4 stycznia 2019 r.

b) 7 stycznia 2019 r. - 1 marca 2019 r.

- w wybranych placówkach Gminy Baranów Sandomierski.

 

Gmina Baranów Sandomierski przystąpiła do projektu "W sieci bez barier" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wartość dofinansowania wynosi 73 920,00  zł.

 

Poniżej pliki do pobrania z wymaganymi załącznikami

 

 

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Michał Dolecki
Osoba aktualizująca: Michał Dolecki
Data wytworzenia: 2018-09-14
Data publikacji: 2018-09-14
Data modyfikacji: 2018-10-11