Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

„W sieci bez barier”.

01-08-2018

W ubiegłym tygodniu gmina Baranów Sandomierski podpisała umowę o powierzenie grantu na realizację Projektu pn: „W SIECI BEZ BARIER”. Szkolenia rozpoczną się od jesieni i zostaną przeprowadzone w 6 miejscowościach na terenie naszej Gminy. Szczegółowe informacje dotyczące naboru osób zostaną ogłoszone wkrótce na stronie internetowej Urzędu.

 

Celem projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej Unii Europejskiej oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji. Projekt jest skierowany do osób, które nabędą podstawowe kompetencje cyfrowe. Planowane jest maksymalne wykorzystanie lokalnych zasobów: ludzi, instytucji oraz infrastruktury, tak aby mieszkańcy gminy Baranów Sandomierski mogli stale doskonalić nowe umiejętności w zakresie e-usług.

 

Potrzeba realizacji projektu, wynika z faktu, że odsetek osób w wieku 25-74 lat, posiadających podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe w Polsce, jest niższy niż średnio w Unii Europejskiej, a w przypadku grupy 45-64 lat niższy nawet o ponad 20 punktów procentowych. Gmina Baranów Sandomierski zrealizuje dwa moduły:

 

1) „Rodzic w Internecie”- moduł adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych.

 

2) „Moje finanse i transakcje w sieci”- moduł przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty – wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.

 

Projekt „ W SIECI BEZ BARIER” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”).

 

 

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Michał Dolecki
Osoba aktualizująca: Michał Dolecki
Data wytworzenia: 2018-08-01
Data publikacji: 2018-08-01
Data modyfikacji: 2018-08-01