Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Urząd Marszałkowski ogłosił konkursy w zakresie kultury na 2018 rok.

02-02-2018

Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie uprzejmie informuje, że konkursy ofert w dziedzinie kultury na rok 2018 zostały już ogłoszone.

Konkurs ofert pn. „Niepodległa: wczoraj dzisiaj jutro”. Konkurs ogłoszony jest z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Celem konkursu jest wprowadzenie do przestrzeni publicznej inicjatyw, które nie tylko upamiętniają odzyskiwanie przez Polskę Niepodległości, ale także wychodzą naprzeciw potrzebie obecnej i przyszłej interpretacji tego faktu w kontekście jego znaczenia dla tworzenia wspólnoty obywatelskiej i pielęgnowania tożsamości narodowej przy użyciu współczesnych środków wyrazu artystycznego. Przedmiotem zadania jest dowolna forma wypowiedzi kulturalnej, poświęcona kultywowaniu tradycji niepodległościowych, wspomnieniu istotnych wydarzeń historycznych, jak również podkreśleniu znaczenia niepodległości w kontekście przyszłości Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Konkurs ofert pn. „Wydarzenia kulturalne”. Zadania konkursowe to realizacja przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych, które muszą mieć charakter międzynarodowy, ogólnopolski lub wojewódzki, promujących aktywność kulturalną o istotnych wartościach dla promocji kultury województwa, m.in.: festiwale, plenery, wystawy, konferencje, warsztaty, tworzących markę kulturalną województwa.

 

Konkurs ofert pn. „Wydawnictwa”. Celem konkursu jest dokumentowanie działalności społeczno-kulturalnej organizacji funkcjonujących w sferze kultury, jak również promowanie dokonań twórców i artystów oraz ich twórczości przy wykorzystaniu istniejących narzędzi promocji, ale także poszukiwanie nowych sposobów promowania. Dofinansowane będą zadania dotyczące wydania wcześniej niepublikowanych, niskonakładowych wydawnictw z zakresu m.in. literatury pięknej, nowatorskich opracowań albumowych dokumentujących historię i kulturę regionu, czasopism cyklicznych z zakresu historii i kultury regionu.

 

Zadania konkursowe mogą być zrealizowane w partnerstwie publiczno-społecznym np. z państwowymi lub samorządowymi instytucjami kultury, szkołami publicznymi.

Informacje w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej Urzędu w zakładce Kultura – Mecenat  kulturalny: kultura.wrotapodkarpackie.pl/index.php/mecenat-kulturalny/mecenat oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.podkarpackie.pl/index.php/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/otwarte-konkursy-ofert/mecenat-kulturalny.

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Michał Dolecki
Osoba aktualizująca:
Data wytworzenia: 2018-02-02
Data publikacji: 2018-02-02
Data modyfikacji: