Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Umowy podpisane, czas rozpocząć prace.

03-07-2018

W ubiegły piątek w Woli Baranowskiej, odbyło się spotkanie z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego Władysławem Ortylem, Posłem Zbigniewem Chmielowcem oraz Radną Sejmiku Województwa Podkarpackiego Ewą Draus, podczas którego została podpisana umowa o dofinansowanie zadania dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Baranów Sandomierski. Stosowną umowę gwarantującą przyznanie blisko 29 mln zł podpisali Burmistrz Baranowa Sandomierskiego Marek Mazur oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl. Należy podkreślić, że podpisana umowa jest wynikiem prawie 3-letnich prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień. Teraz przed Samorządem kolejny etap, który wiąże się z realizacją robót budowlanych (potrwają około 2,5 roku).

 

W związku z powyższym w poniedziałek (2 lipca) odbyło się spotkanie w budynku Remizy OSP w Dymitrowie Małym. Spotkanie miało charakter informacyjny stąd też zaproszono mieszkańców oraz właścicieli posesji zlokalizowanych na obszarze, na którym już wkrótce rozpoczną się prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w Dymitrowie Małym oraz Baranowie Sandomierskim.

 

Podczas tego zebrania podpisano umowę z firmą WOD-GAZ Zakład Robót Inżynieryjno- Transportowych Czesław Sztuk, która wykona na tym obszarze sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków za prawie 4 mln zł. Umowę podpisano również z konsorcjum: Lider: PIPE CONTROL Łukasz Lis , Partner: FHU INSTBUD Stanisław Boguła Sp. J. która wykona prace z zakresu przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy za kwotę 2,9 mln zł.

 

Ponadto przypomnijmy, że 15 czerwca podpisano już umowę z firmą CONTROL PROCESS SILESIA Sp. z o.o. na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Baranowie Sandomierskim z terminem realizacji do końca listopada 2019 r. Kwota za jaką Wykonawca zrealizuje zadanie to ponad 13,5 mln zł.

 

Do wyłonienia pozostają jeszcze Wykonawcy dwóch ostatnich zadań, tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Baranowska oraz Skopanie. Problem w tym przypadku polega na tym, że na rynku usług kanalizacyjnych jest bardzo dużo zleceń, co powoduje, że brak jest mocy przerobowych, a w konsekwencji powoduje znaczący wzrost kosztów realizacji tego przedsięwzięcia. Na te zadania został ogłoszony już drugi przetarg, jednak złożone oferty znacznie przekroczyły zaplanowane na ten cel środki. W związku z tym Gmina będzie czynić starania w celu znalezienia jak najlepszego rozwiązania, tak aby móc w całości zrealizować zamierzenia inwestycyjne związane ze skanalizowaniem aglomeracji Baranowa Sandomierskiego.

 

Należy również podkreślić fakt, że długość istniejącej sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji wynosi aktualnie 36,2 km, a do całkowitego jej skanalizowania brakuje około 55 km. Po zakończonej inwestycji stopień skanalizowania jaki osiągnie Aglomeracja Baranów Sandomierski będzie wynosić prawie 100%.

 

Tabela 1 - Długość istniejącej sieci kanalizacyjnej – Aglomeracja Baranów Sandomierski (stan na dzień 31.12.2015 r.)

 

Długość istniejącej sieci kanalizacyjnej

Baranów Sandomierski

16,1

Dymitrów Mały

-

Knapy

7,2

Suchorzów

7,9

Skopanie

5,0

Wola Baranowska

-

ŁĄCZNIE

36,2

 

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Michał Dolecki
Osoba aktualizująca:
Data wytworzenia: 2018-07-03
Data publikacji: 2018-07-03
Data modyfikacji: