Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

„Umiem pływać”- podsumowanie projektu

03-12-2018

Program został zrealizowany dzięki dotacji przyznanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w kwocie 43.200,00 zł przy udziale środków samorządowych w wysokości 35.440,00 zł.

 

Każdy z 240 uczestników w w/w okresie zrealizował 20 godzin zajęć zdobywając tym samym cztery sprawności, a mianowicie: Rybkę, Fokę, Nurka i Delfinka. Dzieci na zajęcia były dowożone do najbliżej usytuowanych placówek, a są to pływalnie w: Samorządowym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie i Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu.

 

Na basenie 15-osobowe grupy dzieci przebywały pod opieką ratowników. Zajęcia były prowadzone przez wyspecjalizowanych instruktorów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Wolontariusze sprawowali opiekę nad uczestnikami podczas dojazdu na basen, jak również służyli im pomocą w trakcie pobytu, a także w drodze powrotnej z basenu.

 

Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć nauki pływania instruktorzy przeprowadzili z uczestnikami pogadankę nt. właściwego zachowania w wodzie oraz szczegółowo omówili zasady bezpieczeństwa podczas zajęć i pobytu w wodzie. Znaczna grupa uczniów, poprzez udział w zajęciach, doskonaliła swoje umiejętności pływackie. W zajęciach uczestniczyli również uczniowie, którzy dopiero rozpoczęli swoją przygodę z wodą ćwicząc intensywnie, by osiągnąć jak najlepsze rezultaty, co potwierdziły w/w sprawdziany umiejętności.  Systematyczne zajęcia w wodzie przyczyniły się do skorygowania wad postawy u uczniów, a także utrwaliły w dzieciach nawyk systematycznego uczestnictwa w zajęciach sportowych. Dzięki pogadankom rozpoczynającym zajęcia uczniowie zapoznali się z zasadami bezpiecznego zachowania w akwenach wodnych.

 

Mamy nadzieję, że zakończone zajęcia będą procentowały w przyszłości i przyczynią się do systematycznego doskonalenia zdobytych przez uczniów umiejętności.

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Michał Dolecki
Osoba aktualizująca: Michał Dolecki
Data wytworzenia: 2018-12-03
Data publikacji: 2018-12-03
Data modyfikacji: 2018-12-03