Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Trwają prace budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie

14-03-2019

Trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej, w ramach projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomierskim w ramach MOF Tarnobrzeg” w miejscowościach: Baranów Sandomierski, Dymitrów Mały, Skopanie oraz Wola Baranowska.

 

W Baranowie Sandomierskim na ul. Okulickiego, Podzamcze, Krakowska i Borowa, wykonane zostało już 100% zadania. Obecnie trwają prace polegające na przyłączaniu poszczególnych domów do nowej sieci kanalizacji. Rozbudowywana i modernizowana jest również oczyszczalnia ścieków, gdzie na ukończeniu są roboty związane z budową zadaszenia poletka osadowego. Trwają prace budowy nowego sitopiaskownika oraz robót remontowych w budynku socjalnym.

 

Dobiegają końca prace związane z V częścią zamówienia, gdzie zakończono już uszczelnianie kolektorów sanitarnych metodą bezwykopową w Baranowie Sandomierskim na długości blisko 1000 mb i w Skopaniu na długości przeszło 1300 mb wraz z modernizacją 2 przepompowni.

 

Na ukończeniu są również prace budowy kanalizacji sanitarnej w Dymitrowie Małym. W ramach tego zadania wykonanych zostało przeszło 3600 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, blisko 1200 m kanalizacji sanitarnej tłocznej. Wbudowanych zostało 220 szt. studni oraz ułożonych blisko 900 mb rur osłonowych na kolizjach z innymi sieciami. Po zakończeniu robót na sieci pozostanie do wykonania przypięcie poszczególnych posesji do sieci kanalizacji sanitarnej.    
 

W Skopaniu dobiegają końca roboty związane z budową kolektora tłocznego o długości około 4 km, tzw. bypass, który przekieruje ścieki ze Skopania, Woli Baranowskiej i Knap bezpośrednio do oczyszczalni ścieków w Baranowie Sandomierskim. W dalszej kolejności Wykonawca planuje prace na Osiedlu Zachód, Skopaniu Górka, ul. Międzywodzie i Granica, z przekroczeniem torów w dwóch miejscach. Łącznie do wykonania na tym zadaniu jest 16 km sieci z 4 przepompowniami i jedna tłocznią.

 

W Woli Baranowskiej, zgodnie z przedstawionym harmonogramem przez Wykonawcę prace powinny się rozpocząć w II kwartale 2019 roku. Obecnie trwa  przygotowanie do wejścia na plac budowy i zatwierdzane są karty materiałowe. W ramach tego zadania do wybudowania jest przeszło 28 km sieci grawitacyjnej i 5,5 km sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z 9 sztukami pompowni i jedną tłocznią wraz kolektorem przerzutowym ścieków z miejscowości Knapy.

 

W związku z trwającymi pracami budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy, został uruchomiony Punkt Obsługi Interesanta, który znajduje się w budynku obok Punktu Aptecznego na ul. Wschodniej 10 w Woli Baranowskiej. W Punkcie, będzie można uzyskać informacje na wszelkie zapytania związane z realizacją w/w inwestycji, jak również będą przyjmowane pisma oraz wnioski mieszkańców dotyczące wykonywania przedmiotowego zadania.
Biuro jest czynne w:

Poniedziałek: godz. 7:00-11:00

Środa: godz. 13:00-17:00

Piątek: godz. 11:00-15:00

 

W przypadku nieobecności w godzinach otwarcia Punktu i w sprawach pilnych prosimy o kontakt pod nr telefonu: 572-810-553

 

Przypomnijmy…

Zadanie kanalizacyjne pn.: ,,Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomierskim w ramach MOF Tarnobrzeg” uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego, w marcu 2018 roku otrzymało dofinansowanie na blisko 29 mln złotych. Projekt obejmuje budowę i przebudowę sieci kanalizacyjnej na długości 60 km (55 km budowa + 5 km modernizacja) w miejscowościach: Wola Baranowska, Dymitrów Mały, Baranów Sandomierski, Skopanie oraz Knapy. W ramach zadania przebudowana i rozbudowana zostanie oczyszczalnia w Baranowie Sandomierskim, aby mogła przyjąć zwiększoną ilość ścieków po podłączeniu kolejnych miejscowości do gminnej sieci kanalizacyjnej. Ta największa w najnowszej historii Gminy Baranów Sandomierski inwestycja szacowana na 50 mln zł, planowana jest do realizacji do października 2020 r.

 

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Michał Dolecki
Osoba aktualizująca: Michał Dolecki
Data wytworzenia: 2019-03-14
Data publikacji: 2019-03-14
Data modyfikacji: 2019-04-04