Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Stowarzyszenie „Tor Rozwoju” rozpoczyna realizację projektów.

05-07-2018

W dniu 1.06.2018 r. podpisano umowę z Ośrodkiem Działaj Lokalnie, Fundacją Fundusz Lokalny SMK w Zaleszanach na realizację inicjatywy lokalnej pn.: „Durdy razem – dla obecnych i przyszłych pokoleń”. Projekt obok wymiaru edukacyjnego ma wymiar społeczny. Poprzez wspólną modernizację przestrzeni publicznej mieszkańcy pozyskają miejsce do tworzenia tożsamości i wzmacniania więzi międzypokoleniowych. W ramach  projektu zostaną bowiem przeprowadzone praktyczne zajęcia z zakresu działań ogrodniczych oraz projektowania i pielęgnowania ogrodów. Mieszkańcy w ramach prac społecznych wykonają plantowanie terenu oraz przygotują teren pod nasadzenia ozdobnych drzew i krzewów oraz przygotują podłoże do obsadzenia.

 

Z kolei w dniu 15.06.2018 r. podpisano umowę  z Województwem Podkarpackim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie na realizację zadania publicznego pn.: „Aktywny Senior”. Projekt zrzesza trzy powiaty: tarnobrzeski, mielecki  i kolbuszowski.

 

W ramach projektu „Aktywny Senior” w miejscowości Durdy, przeprowadzone zostaną:

  • Zajęcia taneczne/ ruchowe, rękodzieło, warsztaty cukiernicze
  • Wspólne świętowanie Dnia Seniora i 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości
  • Międzypokoleniowa Impreza Integracyjna z udziałem trzech powiatów

W ramach projektu „Aktywny Senior” w miejscowości Jaślany, odbędą się:

  • Zajęcia ruchowe
  • Dzień Seniora

Projekt jest dofinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego  – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Trzecim projektem jest zadanie pn.: „Kultywowanie lokalnych tradycji kulinarnych podczas święta miejscowości Durdy” w ramach projektu grantowego pn. Organizacja i realizacja wydarzeń społecznych, kulturalnych,  edukacyjno – oświatowych, wykorzystujących potencjał LGD, którego celem jest wzmocnienie kapitału społecznego, zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz promowanie obszaru objętego LGD. Umowę na realizację w/w zadania podpisano w dniu 18.06.2018 r. W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 32 godz. warsztatów kulinarnych z zakresu lokalnych potraw regionalnych i tradycyjnych oraz dań z wykorzystaniem darów natury. Uczestnicy warsztatów zostaną zapoznani z innowacyjnymi rozwiązaniami ułatwiającymi pracę w kuchni oraz z nowoczesną aranżacją dań na talerzu.

 

 

Opracowała: Teresa Mazur

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Michał Dolecki
Osoba aktualizująca: Michał Dolecki
Data wytworzenia: 2018-07-05
Data publikacji: 2018-07-05
Data modyfikacji: 2018-07-05