Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Stowarzyszenie LGD zaprasza na konsultacje społeczne

30-04-2019

W dniu 06.05.2019 r., w godz. od 8:00 do 13:00 w Biurze Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” w Nowej Dębie (ul. Słowackiego 1a, pok. 14) oraz Biurze Zamiejscowym w Zaleszanach w godz. od 08:00 do 18:00 (Plac Kościuszki 5/3) prowadzone będą  konsultacje społeczne dot. aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Za sprawną realizację zadań powierzonych w ramach PROW 2014-2020, skuteczne wydatkowanie środków i osiągnięcie na koniec 2018 roku wskaźników przypisanych do pierwszego kamienia milowego zgodnie z zapisami umowy ramowej - Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”, będzie mogła ubiegać się o dodatkowe środki na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Dzięki swojej aktywności i zaangażowaniu, mieszkańcy z obszaru działania LGD (czyli m.in. Gminy Baranów Sandomierski), będą mogli liczyć na dodatkowe środki w wysokości 1 100 000,00 zł.

 

Tzw. bonus może zostać wykorzystany na operacje w sektorze gospodarczym (tj. na rozwijanie oraz podejmowanie działalności gospodarczej). Uzyskanie dotacji wiąże się z koniecznością utworzenia miejsca pracy i utrzymania go w pełnym wymiarze czasu pracy przez odpowiednio: 2 lata przy premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej i 3 lata przy rozwijaniu działalności gospodarczej.

 

Przyznanie LGD środków na realizację dodatkowych zadań wymaga wprowadzenia zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” oraz zawarcia aneksu do umowy ramowej z Urzędem Marszałkowskim Wojewódzwa Podkarpackiego, który powinien zostać podpisany do końca czerwca 2019 r.

 

Mając na uwadze złożoność procedury oraz terminy dostosowania strategii do aktualnie obowiązującego budżetu, LGD zwraca się z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na Formularzu proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju do dnia 1 czerwca br. „Formularz proponowanych zmian w LSR” dostępny jest również w Biurze LGD w Nowej Dębie oraz Biurze Zamiejscowym w Zaleszanach w wersji papierowej.

 

Formularz proponowanych zamian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania"

 

Źródło: prow2014-2020.lasowiacka.pl

 

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Michał Dolecki
Osoba aktualizująca: Michał Dolecki
Data wytworzenia: 2019-04-30
Data publikacji: 2019-04-30
Data modyfikacji: 2019-04-30