Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Spotkanie informacyjne dotyczące scalenia gruntów.

08-01-2018

W dniu 11 stycznia (tj. czwartek) o godzinie 17:00 w Domu Ludowym w Woli Baranowskiej, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące scalenia gruntów w tej miejscowości. Na powyższe spotkanie serdecznie zapraszają Rada Sołecka i Sołtys wsi Wola Baranowska, Radni Rady Miejskiej oraz Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Podczas prezentacji prowadzonej przez geodetów z Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych, przedstawiony zostanie temat scaleń. W spotkaniu weźmie, również udział Wójt Gminy Padew Narodowa, który omówi doświadczenia swojej Gminy w scalaniu.

 

Warto zaznaczyć, że dzisiejszych scaleń gruntów nie należy kojarzyć z przeprowadzaną w latach 60-70 ubiegłego wieku tzw. komasacją, przygotowującą grunty dla spółdzielni czy państwowych gospodarstw rolnych. Obecne scalenia, to przede wszystkim cenione przez mieszkańców setek miejscowości działanie skutecznie wpływające na rozwój obszarów wiejskich. Wsie w których przeprowadzono scalanie gruntów i wykonano prace poscaleniowe uzyskały nowe szanse rozwoju. Dogodne dojazdy urządzonymi drogami do każdej działki, uregulowane stany prawne, oczyszczone rowy melioracyjne, rekultywacja gruntów zakrzaczonych i zachwaszczonych, to efekty, które osiąga się w postępowaniu scaleniowym. Powoduje to wzrost atrakcyjności miejscowości zarówno w aspekcie ekologiczno-krajobrazowym, przestrzennym, jak i ekonomiczno-społecznym. Widocznym efektem scalenia jest także zmniejszenie ilości działek w gospodarstwie, przy jednoczesnym powiększeniu ich powierzchni i przybliżeniu do działki siedliskowej, co stwarza istotnie korzystniejsze warunki gospodarowania. Należy podkreślić również fakt, że projekt scalenia powstaje w wyniku konsultacji i propozycji wyrażanych przez samych właścicieli gruntów, którzy są uczestnikami tego postępowania. Scalenie ma przede wszystkim służyć mieszkańcom i właścicielom działek i to im przynosi korzyści.

 

Dlatego, też prosi się wszystkich zainteresowanych właścicieli działek, zarówno zabudowanych, jak i niezabudowanych, położonych w miejscowości Wola Baranowska o potraktowanie sprawy jako ważnej i przybycie na wskazane spotkanie.

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Michał Dolecki
Osoba aktualizująca: Michał Dolecki
Data wytworzenia: 2018-01-08
Data publikacji: 2018-01-08
Data modyfikacji: 2018-01-08