Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Sesja absolutoryjna

03-07-2017

Sesja rozpoczęła się od sprawozdań z wykonanych zadań w okresie między sesjami. Sprawozdania przedkłada Burmistrz Miasta i Gminy oraz jednostki podległe. W dalszej kolejności podejmowane są przedłożone projekty uchwał. Na sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności przyjmuje się uchwałę dotyczącą przyjęcia sprawozdania finasowego za 2016 rok. Radni w tym miejscu zapoznają się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz informacją o stanie mienia komunalnego. Uchwała absolutoryjna poprzedzona jest odczytaniem wniosku wraz z uzasadnieniem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej oraz uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim wniosku o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Radni po wysłuchaniu odczytanych wniosków i opinii oraz po krótkiej dyskusji jednogłośnie przegłosowali uchwałę dotyczącą sprawozdania oraz absolutorium dla Burmistrza Marka Mazura.

Dalszej części sesji radni podjęli uchwały dotyczace zaciągnięcia zobowiązań na rok 2018 na realizację dwóch zadań: jedno pn.: „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Suchorzów oraz zmianę nawierzchni boiska w miejscowości Marki” , drugie pn.: „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej oraz montaż trybuny w miejscowości Skopanie”.

Radni przegłosowali także zmiany w budżecie na rok 2017 i zmiany w Wieloletniej Prognozie Finasowej jak również przegłosowali rozpoczęcie procedury konsultacji w sprawie zmiany granic miejscowości Baranów Sandomierski, Skopanie oraz Dymitrów Duży polegającej na włączeniu do miejscowości Skopanie części obszaru miasta Baranów Sandomierski oraz miejscowości Dymitrów Duży, a także włączeniu do miasta Baranów Sandomierski części obszaru miejscowości Skopanie. 

 


 

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Lidia Ciesielska
Osoba aktualizująca: Lidia Ciesielska
Data wytworzenia: 2017-07-03
Data publikacji: 2017-07-03
Data modyfikacji: 2017-07-03