Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Ścieżka przyrodniczo–dydaktyczna „ Przyroda PLUS” w Skopaniu.

06-12-2017

W Skopaniu powstaje pierwsza w Gminie Baranów Sandomierski ścieżka przyrodniczo – dydaktyczna „ Przyroda PLUS”. Głównym celem tego projektu jest kształtowanie proekologicznych postaw uczniów poprzez podejmowanie działań praktycznej edukacji przyrodniczej w najbliższym otoczeniu, uświadamianie zagrożeń środowiska przyrodniczego oraz budzenie szacunku do pracy. Idea przedsięwzięcia to wykonanie 6 stacji ekologicznej ścieżki edukacyjnej zlokalizowanej przy Publicznej Szkole Podstawowej oraz Przedszkolu w miejscowości Skopanie. Pomysł i potrzeba realizacji ścieżki wynika bezpośrednio od uczniów i nauczycieli zainteresowanych praktycznym pogłębieniem wiedzy z zakresu ochrony środowiska, ekologii. Jest to miejsce w którym uczniowie posadzili zakupione rośliny, następnie będą o nie dbać oraz je obserwować. Podczas spaceru ścieżką przyrodniczą, będziemy mogli podziwiać m.in.: rośliny miododajne, rdzenną roślinność Puszczy Sandomierskiej, rośliny wrzosowate, rośliny lecznicze, byliny czy krzewy iglaste. Co warte podkreślenia, ścieżka została utworzona z prawie 500 sztuk różnorakich roślin.

Nowopowstała ścieżka edukacyjna znacząco wzbogaci ofertę szkoły i całej miejscowości Skopanie oraz podniesie poziom nauczania przyrody o ważne i interesujące elementy. Liczymy, że stanie się dla mieszkańców Skopania atrakcyjnym miejscem spędzania wolnego czasu. Ścieżka edukacyjna może stanowić cel spacerów dla rodzin z małymi dziećmi mieszkającymi w okolicy. Nowy ogródek szkolny z ciekawymi roślinami z pewnością przyczyni się do promocji aktywnego poznawania przyrody wśród lokalnej społeczności. Warto wspomnieć, że całkowity koszt w/w projektu to prawie 16 tys zł, zaś dofinansowanie ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wyniesie przeszło 12 tys zł.

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Michał Dolecki
Osoba aktualizująca: Michał Dolecki
Data wytworzenia: 2017-12-06
Data publikacji: 2017-12-06
Data modyfikacji: 2017-12-07