Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Rusza Program ,,Maluch+” Edycja 2018.

07-11-2017

Jednym z czynników wpływających na podejmowanie decyzji o posiadaniu dzieci jest możliwość powrotu rodziców na rynek pracy po ich urodzeniu oraz zapewnienie im opieki. Dlatego tak ważne jest wspieranie rozwoju instytucji opieki nad najmłodszymi dziećmi- żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów- których wciąż jest w Polsce za mało. W wyniku przeglądu ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin Ministerstwo Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej przygotowało zmiany w obszarze funkcjonowanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, które ułatwią zakładanie i prowadzenie tych placówek oraz obniżą koszty ich prowadzenia. Rozszerzono katalog podmiotów mogących zakładać żłobki i kluby dziecięce oraz zatrudniać dziennych opiekunów (inne niż gminy jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne) oraz zniesiono wymóg posiadania w żłobku co najmniej dwóch pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci, a w klubach dziecięcych umożliwiono przebywanie dzieci do 10 godzin dziennie, tak jak w żłobkach. Kluby będą placówkami mniejszymi i bardziej kameralnymi- do 30 dzieci. Stworzona została również możliwość większej integracji żłobków i klubów dziecięcych z przedszkolami oraz obniżenie, na wzór przedszkoli, kosztów związanych z opłatami i podatkami związanymi z nieruchomością oraz innymi opłatami na rzecz budżetu państwa lub budżetu samorządu. Żłobki i kluby dziecięce będą zwolnione z opłat od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz z podatku od nieruchomości. Z Programu ,,Maluch+”, dofinansowanie na utworzenie lub utrzymanie miejsc opieki nad maluchami mogą otrzymać: jednostki samorządu terytorialnego – w szczególności gminy, a także osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. W edycji 2018 r. przeznaczono na ten cel 450 mln złotych - 3 razy więcej środków niż dotychczas. Do 24 listopada wszystkie jednostki samorządu terytorialnego z województwa Podkarpackiego, w tym samorząd powiatowy i wojewódzki, mogą składać swoje oferty do kolejnej edycji rządowego programu Maluch plus 2018. O pieniądze z programu mogą się również starać podmioty niepubliczne, np. osoby prawne, stowarzyszenia. W tym przypadku termin składania ofert jest krótszy i upływa 17 listopada.
Pamiętajmy, że inwestycja w rodzinę jest inwestycją w przyszłość całego narodu oraz lokalnych społeczności.

 

Więcej informacji, regulamin oraz formularze ofert na stronie: www.mpips.gov.pl

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Michał Dolecki
Osoba aktualizująca: Michał Dolecki
Data wytworzenia: 2017-11-07
Data publikacji: 2017-11-07
Data modyfikacji: 2017-11-07