Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Rekordowy budżet uchwalony

29-12-2017

W dniu 28 grudnia 2017 roku Radni Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim obradowali nad trzynastoma projektami uchwał. Radni przyjęli plany pracy na 2018 rok oraz Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. Nowością było podjęcie po raz pierwszy regulaminu przyznawania stypendiów oraz nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

W zakresie inwestycji najistotniejszą uchwałą z punktu widzenia mieszkańców i ich bezpieczeństwa było udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego tj.: kontynuację budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej Nr 872 od rowu fabrycznego do ul. Wspólnej, wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Radni przegłosowali również pomoc finansową dla Powiatu Tarnobrzeskiego na budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Baranów Sandomierski w wysokości 50 000,00 złotych.

 

Najistotniejszym punktem programu sesji było jednak przegłosowanie budżetu na 2018 rok. Przyszłoroczny budżet opiewa na kwotę wydatków w wysokości 76 557 502,28 zł. Praktycznie jest drugie tyle wyższy niż uchwalany przeciętnie do tej pory budżet naszej Gminy. Ta rekordowa wysokość wynika z ogromu zadań inwestycyjnych zaplanowanych na przyszły rok w naszej Gminie.

Na tak wysoką kwotę budżetu przede wszystkim ma wpływ rozbudowa sieci wodociągowo-sanitarnej w miejscowościach: Baranów Sandomierski, Dymitrów Mały, Skopanie, Siedleszczany i Wola Baranowska. Kwota wydzielona z budżetu na ten cel to 24 482 843,00 zł.

Na modernizację dróg gminnych, parkingów i miejsc postojowych radni w budżecie zabezpieczyli kwotę ponad miliona złotych. Na zadania oświatowe w przyszłym roku wydatki wyniosą ponad 16 mln złotych, a na świadczenia rodzinne ponad 12 mln złotych.

Z zadań inwestycyjnych te największe to: zakończenie budowy Hali Sportowej w Woli Baranowskiej, modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim, modernizacja stadionu sportowego w Skopaniu, adaptacja budynku po byłej szkole w miejscowości Knapy z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy, przebudowa wraz z termomodernizacją Domu Wiejskiego w Durdach z przeznaczeniem na centrum rekreacji, budowa boiska sportowego w Suchorzowie, modernizacja boiska sportowego w Markach i budowa drogi łączącej drogę wojewódzką (ul. Jana Pawła) z drogą gminną (ul. Słowackiego) w Skopaniu wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą (chodniki i parkingi).

 

Pozostałe środki przeznaczone zostały na szereg drobniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych, we wszystkich miejscowościach zarówno w zakresie budowlanym, modernizacyjnym czy remontowym. Ponad 11 mln złotych Gmina przekazuje również na zadania realizowane przez jednostki podległe. Budżet na rok 2018 został uchwalony w roku obecnym, aby jak najszybciej można było przystąpić do przetargów i wyłonić wykonawców na zadania planowane do realizacji w roku 2018, tak aby możliwie wszystkie roboty zakończyć przed zimą.

 

Podsumowując obecny rok budżetowy należy zaznaczyć, że mimo dużych inwestycji realizowanych na terenie Gminy w roku 2017, samorząd gminy kończy rok z nadwyżką budżetową w wysokości ponad 2 mln złotych.

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Lidia Ciesielska
Osoba aktualizująca: Marek Barszcz
Data wytworzenia: 2017-12-29
Data publikacji: 2017-12-29
Data modyfikacji: 2017-12-29