Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Przetarg na sprzedaż kompleksu nieruchomości gruntowych

14-07-2020

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski ogłasza I pisemny, ofertowy, nieograniczony przetarg na sprzedaż kompleksu nieruchomości gruntowych, zabudowanych i niezabudowanych położonych w Siedleszczanach będących własnością Gminy Baranów Sandomierski.

Oznaczenie nieruchomości: działki o nr ewid.: 487/14 o pow. 1,5211 ha, 516 o pow. 0,1036 ha 517/2 o pow. 0,1154 ha, 518/2 o pow. 0,2274 ha, 519 o pow. 0,2919 ha, 520 o pow. 0,1036 ha  o łącznej powierzchni 2,363 ha, obręb Siedleszczany, KW nr TB1T/00054787/4 i TB1T/000/35201/4.

 

Cena wywoławcza: 485 629,00 zł netto plus należny podatek VAT.

 

Oferty należy złożyć do 15.09.2020r. do godz. 1000 w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim przy ulicy Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski.

 

Wysokość wadium:   50 000,00 zł  w terminie do dnia 15.09.2020r.

 

Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu,
w BIP http://www.baranowsandomierski.pl/bip/przetargi-ogloszenia/ oraz na stronie internetowej  http://www.baranowsandomierski.pl/

Szczegółowe informacje: Referat Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 22 oraz nr tel. 15 811 85 81 wew.127.

 

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Magdalena Kosztur
Osoba aktualizująca: Magdalena Kosztur
Data wytworzenia: 2020-07-14
Data publikacji: 2020-07-14
Data modyfikacji: 2020-07-14