Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Przeglądy techniczne wałów przeciwpowodziowych

15-05-2017

W m-cu maju zakończył się wiosenny przegląd i kontrola stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych na terenie Gminy Baranów Sandomierski. Przegląd przeprowadzony został w obecności przedstawicieli Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie - Inspektorat Tarnobrzeg, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Oddział Sandomierz, przy udziale przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz właściwych terytorialnie strażników wałowych.

W ramach przeprowadzonych czynności, komisja skontrolowała odcinki wałów przeciwpowodziowych wraz z  towarzyszącą im infrastrukturą techniczną, na rzekach przepływających przez Gminę Baranów Sandomierski tj. na rzece Wiśle, Babulówce i Trześniówce, jak również na kanałach dopływających do w/w rzek.

Stan techniczny urządzeń przeciwpowodziowych został określony jako dostateczny.

Podczas przeglądu zwrócono szczególną uwagę na stan urządzeń wałowych tj. stan techniczny klap śluz wałowych – ich szczelność, szkody bobrze w korpusach wałów, jak również stan techniczny korony wałów poprzez notorycznie odbywający się transport różnymi środkami transportu.

W związku z powyższym mając na względzie bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców Gminy, ponownie apelujemy o:

- nie jeżdżenie po koronie wałów przeciwpowodziowych rzek zakaz ustanowiony Prawem Wodnym,

- i nie podkładanie różnych rzeczy pod klapy śluz wałowych gdyż wyklucza się tym samym właściwą ich szczelność.

Pragniemy nadmienić, że jeszcze w tym roku na wniosek Gminy Baranów Sandomierski zostaną rozpoczęte prace dotyczące wykonania rynny zrzutowej  na prawym wale rzeki Babulówki, na wysokości stanowiska pompowego, której zadaniem będzie zabezpieczenie konstrukcji wału przed wypłukaniem przez przepompowywaną wodę z kanału  Fabrycznego w Baranowie Sandomierskim. Wykonanie rynny zrzutowej będzie zwieńczeniem wykonanego w 2014 roku stanowiska pompowego.

W okresie prowadzonych przeglądów miał również fakt podniesienia się stanów wód do poziomu ostrzegawczego w związku z intensywnymi opadami deszczu

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Lidia Ciesielska
Osoba aktualizująca:
Data wytworzenia: 2017-05-15
Data publikacji: 2017-05-15
Data modyfikacji: