Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Program „Przyjazny Dom".

27-02-2018

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, zatwierdziła Program PRZYJAZNY DOM na rok 2018, stanowiący ofertę dla osób fizycznych realizujących inwestycje z zakresu ochrony środowiska, zamieszkujących teren województwa podkarpackiego.

 

Celem Programu jest ochrona wód i gleby przed zanieczyszczeniami oraz ograniczenie niskiej emisji szkodliwych pyłów i gazów do powietrza zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców Województwa Podkarpackiego. Program PRZYJAZNY DOM na rok 2018 składa się z dwóch komponentów:

 

Komponent I

 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d (W przypadku inwestycji dotyczącej budowy przydomowej oczyszczalni ścieków powinny one być realizowane na obszarze, na którym nie występuje lub nie jest planowana zbiorcza sieć kanalizacyjna, czyli mieszkańcy takich miejscowości jak: Dymitrów Mały, Baranów Sandomierski, Suchorzów, Skopanie, Wola Baranowska oraz Knapy- nie będą mogli skorzystać z tego dofinansowania).

 

Pomoc finansowa

Zakres

Udzielana jest w formie dotacji w wysokości do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 4 500 zł. Maksymalny koszt kwalifikowany inwestycji nie może być większy niż 15 000 zł.

 

 

Inwestycje polegające na zakupie i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych pochodzących jedynie z budynków mieszkalnych o przepustowości do 5 m3/d, spełniających wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r.

 

 

 

Komponent II

 

Inwestycje z zakresu ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni węglowych.

Pomoc finansowa

Zakres

Pomoc finansowa udzielana jest w formie dotacji w wysokości do 30 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 4 500 zł. Maksymalny koszt kwalifikowany inwestycji nie może być większy niż 15 000 zł.

 

 

Inwestycje polegające na wymianie źródeł ciepła dla gospodarstw domowych, tj. wymianie kotłów węglowych na gazowe, elektryczne, olejowe, opalane paliwem stałym tj. węglem lub biomasą lub wykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła.

 

 

 

W roku 2018 wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w sposób ciągły od dnia wyznaczonego w ogłoszeniu o naborze do wyczerpania środków przeznaczonych na dany cel, nie dłużej jednak niż do 15 listopada 2018 r. Szczegółowe informacje niezbędne do złożenia wniosków o dofinansowanie będą zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.wfosigw.rzeszow.pl wraz z ogłoszeniami o naborze wniosków w terminie do 12 marca 2018 r.

 

Pliki do pobrania

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Michał Dolecki
Osoba aktualizująca: Michał Dolecki
Data wytworzenia: 2018-02-27
Data publikacji: 2018-02-27
Data modyfikacji: 2018-03-05