Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Program Przyjazny Dom

07-08-2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, iż dysponuje nową ofertą skierowaną do osób fizycznych, polegającą na wsparciu inwestycji proekologicznych pn. Program Przyjazny Dom. W ramach Programu pomoc finansowa może zostać udzielona w formie dotacji i/lub pożyczki na następujące przedsięwzięcia:

  • modernizacja kotłowni węglowych polegająca na wymianie  dotychczasowych pieców węglowych na gazowe, elektryczne, olejowe, opalane biomasą;
  • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach, gdzie nie występuje lub nie jest planowana zbiorcza siec kanalizacyjna w ciągu najbliższych 3 lat;
  • budowa przyłączy kanalizacyjnych na obszarach, gdzie istnieje siec kanalizacyjna lub zbiorczy system kanalizacyjny jest w trakcie realizacji
  • zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej, pomp ciepła.

 

Do 18 sierpnia 2017r. trwa nabór wniosków na inwestycje dotyczące zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej, pomp ciepła. W terminie od 4 września 2017r. do 18 września 2017r. przyjmowane będą wnioski na zadania dotyczące modernizacji kotłowni węglowych.

 

Więcej szczegółów  dotyczących warunków udzielanego wsparcia, w tym wysokości dotacji i/lub pożyczki, kryteriów formalno-merytorycznych, terminów naboru wniosków można uzyskać:

  • osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów),
  • telefonicznie pod numerem: 17 852 23 44, wew. 131, 132, 117,
  • na stronie internetowej www.bip.wfosigw.rzeszow.pl, zakładka Przyjazny Dom.

 

 

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Agnieszka Gajda
Osoba aktualizująca: Agnieszka Gajda
Data wytworzenia: 2017-08-07
Data publikacji: 2017-08-07
Data modyfikacji: 2017-08-07