Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Program ,,Dobry Start'' dla uczniów rozpoczynających rok szkolny

01-07-2020

 

Uwaga!

 W tym roku nie składamy wniosków na 500+ ponieważ zgodnie z aktualną ustawą świadczenie to jest przyznane do 31 maja 2021 roku lub do momentu ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wnioski te będzie można składać od 1 lutego 2021 roku elektronicznie i od 1 kwietnia 2021
w formie papierowej.

Dla wspólnego bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19, zachęcamy i prosimy o składanie wniosków na 300+ elektronicznie, poprzez portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , portal PUE ZUS lub przez bankowość elektroniczną / lista banków załącznik/

Przy wypełnianiu wniosku należy zwrócić uwagę na punkt 2 w którym wpisujemy dane dziecka:

- w ostatniej rubryce składanego oświadczenia należy wpisać dokładny adres szkoły do której dziecko uczęszcza.

Składamy jeden wniosek na wszystkie uprawnione dzieci  w rodzinie.

 

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego
o przysposobienie dziecka).

Wniosek o świadczenie dobry start  można składać online od 1 lipca przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną
(w formie papierowej) bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony
w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne
w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

 

Pliki do pobrania

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Magdalena Kosztur
Osoba aktualizująca: Magdalena Kosztur
Data wytworzenia: 2020-07-01
Data publikacji: 2020-07-01
Data modyfikacji: 2020-07-01