Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Program ,,Aktywna Tablica”.

13-11-2017

W związku podpisaniem umowy o udzielenie dotacji celowej z Wojewodą Podkarpackim w kwocie 56.000 zł na realizację Rządowego Programu Rozwijania Szkolnej Infrastruktury oraz Kompetencji Uczniów i Nauczycieli w Zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych pod nazwą” AKTYWNA TABLICA” - szkoły z terenu Gminy Baranów Sandomierski zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne określone w złożonych wnioskach o udzielenie wsparcia finansowego tj.: tablice z projektorem ultra krótkoogniskowym, tablice bez projektora, projektory, głośniki, a także monitory dotykowe.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii. Wyposażenie lub doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w ramach Programu umożliwi szerokie wykorzystywanie TIK i doprowadzi do upowszechnienia interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów, a tym samym będzie wspomagać proces kształcenia uczniów w szkołach. Podniesienie kompetencji oraz poszerzenie wiedzy o możliwościach urządzeń cyfrowych w konsekwencji będzie miało wpływ również na rozwój poznawczy i społeczny uczniów, a także ich nauczycieli. Ważnym aspektem i celem dodatkowym Programu jest również umożliwienie uczniom rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Cel główny Programu będzie realizowany przez cele szczegółowe:

1) Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;

2) Kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;

3) Rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;

4) Wspieranie innowacyjnych metod pracy;

5) Wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Michał Dolecki
Osoba aktualizująca: Michał Dolecki
Data wytworzenia: 2017-11-13
Data publikacji: 2017-11-13
Data modyfikacji: 2017-11-13