Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Pozytywna ocena wniosku o dofinansowanie zadania dot. utworzenia Centrum Rekreacji.

05-10-2017

W dniach 21-22 września 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej". Spotkanie dotyczyło oceny i wyboru wniosków, które będą finansowane w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność”. Z radością informujemy, że wniosek złożony przez Gminę Baranów Sandomierski, znalazł się na liście operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Wniosek dotyczy przebudowy oraz docieplenia budynku Domu Wiejskiego w Durdach z przeznaczeniem na Centrum Rekreacji. Wszystkie działania zaplanowane w ramach wniosku przyczynią się do znacznego obniżenia kosztów eksploatacyjnych budynku, poprawy jego działania oraz funkcjonowania zgodnego z normami BHP, PPOŻ oraz sanitarnymi. Budynek stanie się również dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Poprawi się również komfort korzystania z obiektu w okresie zimowym. Wnioskowana kwota wsparcia wynosi 200 tys zł, zaś całkowita wartość projektu to 300 tys zł. Warto podkreślić, że w budynku w miejscowości Durdy trwają już prace termomodernizacyjne w części stanowiącej remizę OSP.

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Michał Dolecki
Osoba aktualizująca: Michał Dolecki
Data wytworzenia: 2017-10-05
Data publikacji: 2017-10-05
Data modyfikacji: 2017-10-05