Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Ponowne konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji

04-08-2017

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Baranów Sandomierski do zapoznania się z projektem zaktualizowanego dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Baranów Sandomierski do roku 2023”, który znajduje się w zakładce bocznej Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Baranów Sandomierski na lata 2014-2020.

 

Wprowadzone do dokumentu zmiany wynikają z Załącznika do Uchwały nr 296/5906/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 kwietnia 2017 r. – Instrukcja przygotowania Programów Rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Uprzejmie prosimy o ocenę zaktualizowanego projektu Programu Rewitalizacji dla Gminy Baranów Sandomierski do roku 2023 oraz przedstawienie propozycji ewentualnych zmian wraz z argumentacją. Po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzony zostanie raport podsumowujący ich przebieg, zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag.

 

Konsultacje społeczne Programu trwają od 4 do 14 sierpnia 2017 roku.

 

Uwagi do projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Baranów Sandomierski do roku 2023” można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 14 sierpnia 2017 roku w postaci:

  •  papierowej przesłanej na adres Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski lub złożonej osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski,
  • elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres  lub za pomocą formularza (kliknij) zamieszczonego na stronie internetowej przy projekcie Programu.
  • ustnej - osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii był pracownik zatrudniony na stanowisku: Inspektor ds. rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE, w godzinach pracy Urzędu od 04.08.2017 r. do 14.08.2017 r.

 

Ponadto wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy na konsultacje indywidualne w budynku Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, w dniu 14.08.2017 r. w godz. 16.00 - 18.00.  

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Agnieszka Gajda
Osoba aktualizująca: Agnieszka Gajda
Data wytworzenia: 2017-08-04
Data publikacji: 2017-08-04
Data modyfikacji: 2017-08-04