Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019

20-08-2018

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019

 

 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty (Dz. U z 2018 r. poz. 1457) stypendium szkolne mogą otrzymywać uczniowie szkół i wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł netto na osobę, natomiast od 1 października 528 zł netto.

 

Świadczenie wychowawcze ”Rodzina 500 +” ( w kwocie 500 zł miesięcznie) nie jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego.

 

W Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, w szkołach na terenie gminy oraz na stronie internetowej istnieje możliwość pobrania wniosku o przyznanie stypendium szkolnego na nowy okres stypendialny 2018/2019.

 

Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć najpóźniej do dnia 15 września 20188 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i pracowników służb społecznych – do dnia 15 października 2018 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski pok. nr 7.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 7 lub pod nr tel. (15) 8118581 wew.130.

 

Pliki do pobrania:

- wniosek wraz z załącznikiem

- informacja o stypendium

 

 

 

 

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Michał Dolecki
Osoba aktualizująca: Anna Smykla
Data wytworzenia: 2018-08-06
Data publikacji: 2018-08-06
Data modyfikacji: 2018-08-29