Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018

03-08-2017

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018

 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1943, ze zm.) stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł netto na osobę.

Świadczenie wychowawcze ”Rodzina 500 +” ( w kwocie 500 zł miesięcznie) nie jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego.

 

W Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, w szkołach na terenie gminy oraz na stronie internetowej istnieje możliwość pobrania wniosku o przyznanie stypendium szkolnego na nowy okres stypendialny 2017/2018.

 

Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć najpóźniej do dnia 15 września 2017 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i pracowników służb społecznych – do dnia 15 października 2017 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski pok. nr 7.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 7 lub pod nr tel. (15) 8118581 wew.130.

 

Pliki do pobrania:

- wniosek wraz z załącznikiem

- informacja o stypendium

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Anna Smykla
Osoba aktualizująca: Anna Smykla
Data wytworzenia: 2017-08-03
Data publikacji: 2017-08-03
Data modyfikacji: 2017-08-23