Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Podsumowanie obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

01-02-2018

W środę 31 stycznia miała miejsce XLVIII sesja Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim. Sesja odbyła się w Sali Kameralnej Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Baranowie Sandomierskim, a prowadził ją Wacław Smykla- Przewodniczący Rady Miejskiej. Podczas obrad przegłosowano 8 projektów uchwał.

 

Pierwsze cztery punkty obrad dotyczyły wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski położonych w Dąbrowicy, Siedleszczanach oraz Woli Baranowskiej. Kolejnym punktem obrad, który poruszyli Radni, był temat związany z rozliczaniem i wykorzystaniem dotacji, udzielanej z budżetu Gminy Baranów Sandomierski dla niepublicznych przedszkoli, które są prowadzone przez osoby fizyczne, jednocześnie niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

 

Jednak najbardziej wyczekiwanymi punktami obrad, były ostatnie, związane ze zmianą granic w poszczególnych miejscowościach Gminy. Rozbudziły one najwięcej gorącej i żywej dyskusji, nie tylko wśród Radnych ale także wśród zgromadzonych na Sali mieszkańców tychże miejscowości. W wyniku głosowania Radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał, dotyczące zmiany granic miasta Baranów Sandomierski. Sprawa dotyczy mieszkańców, którzy terytorialnie należą do w/w miasta, zaś ze względu na fakt, umiejscowienia ich posesji przy zabudowie miejscowości Skopanie oraz przywiązanie do tej miejscowości we wszystkich aspektach życia codziennego, wyrażają oni aprobatę i chęć przynależności do Skopania. Uchwała ta zostanie przekazana do zaopiniowana przez Wojewodę Podkarpackiego, a następnie przekazana do Ministerstwa, które wyda ostateczną decyzję w tej sprawie. Drugą przegłosowaną uchwałą, była ta dotycząca przyłączenia stadionu przy ulicy Jana Pawła II w Skopaniu do obszaru miasta Baranów Sandomierski.

 

Radni podczas głosowania zatwierdzili również zmiany granic sołectw: Skopanie i Dymitrów Duży. W tej sprawie uchwała podjęta na obradach sesji, zakończyła procedurę dotyczącą zmiany tych granic.

 

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Michał Dolecki
Osoba aktualizująca: Michał Dolecki
Data wytworzenia: 2018-02-01
Data publikacji: 2018-02-01
Data modyfikacji: 2018-02-01