Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Podsumowanie obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

24-11-2017

W środę 22 listopada miała miejsce XLVI sesja Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim. Sesja odbyła się w Sali Kameralnej Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Baranowie Sandomierskim, a prowadził ją Wacław Smykla, Przewodniczący Rady Miejskiej. Podczas obrad podjęto 10 projektów uchwał. Temat innowacyjności w nauce jest istotny, a jedna z uchwał właśnie dotyczyła udziału szkół z obszaru Gminy Baranów Sandomierski w projekcie naukowym, którego ideą jest poprawa jakości kształcenia ogólnego. Radni uchwalili, również  projekt dotyczący zaciągnięcia zobowiązania na realizację przebudowy wraz z termomodernizacją Domu Wiejskiego w Durdach na rok 2018 do kwoty przeszło 471 tys zł. Istotną kwestią było podjęcie uchwały, która dotyczyła modernizacji drogi gminnej, przebiegającej pomiędzy blokami w Skopaniu Osiedlu. Taka inwestycja nie tylko poprawi przepustowość i lepszą komunikację ale również bezpieczeństwo wszystkich mieszkających tam osób. Kolejnym punktem było podjęcie projektu uchwały, który dotyczył nadania nazw ulicom w miejscowości Knapy. Jest to ważna i jednocześnie dobra informacja dla lokalnej społeczności, która mocno o tę kwestię zabiegała. Nadane ulice będą obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku. Projekt uchwały, który dotyczył nadania imienia Szkole Filialnej w Durdach, został podjęty jednogłośnie, dzięki czemu szkoła wróciła do swojego wcześniejszego patrona, którym była Święta Jadwiga Królowa. Radni podjęli, również uchwały dotyczące wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ślęzakach, zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na zakończenie Burmistrz poinformował o decyzjach podejmowanych między sesjami oraz udzielił odpowiedzi na szereg pytań zadanych przez radnych Rady Miejskiej. Po dyskusji i wolnych wnioskach zakończono sesję.

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Michał Dolecki
Osoba aktualizująca: Michał Dolecki
Data wytworzenia: 2017-11-24
Data publikacji: 2017-11-24
Data modyfikacji: 2017-11-24