Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Podsumowanie obrad LV sesji Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

02-08-2018

Podczas obrad przegłosowano 6 projektów uchwał. Pierwszy punkt obrad dotyczył ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, które zgodnie z nowymi regulacjami zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. zostało obniżone o 592 zł.

 

Następnym tematem, nad którym dyskutowano była sprawa ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia- schronisku dla osób bezdomnych. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej art. 17 ust. 1 pkt 3 z dnia 12 marca 2014 r.  udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym jest zadaniem własnym Gminy o charakterze obowiązkowym. Jest to świadczenie niepieniężne przysługujące osobom, które nie są w stanie zapewnić sobie miejsca noclegowego we własnym zakresie. Na terenie Gminy Baranów Sandomierski powyższe zadanie realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za pomocą Schroniska dla Bezdomnych w Tarnobrzegu do którego osoby bezdomne, pozbawione schronienia kierowane są na podstawie pisemnego skierowania podpisanego przez kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wydanej decyzji administracyjnej podpisanej przez osobę upoważnioną. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.

 

Radni podjęli również uchwałę w sprawie zmiany podziału Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Poniżej tabela :

 

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych
w okręgu

 1.  

OSIEDLE BARANÓW SANDOMIERSKI: DĄBROWSKIEGO, FABRYCZNA, KILIŃSKIEGO, KOŚCIUSZKI, KRAKOWSKA, BP. IGNACEGO KRASICKIEGO, KRÓTKA, LANGIEWICZA, MIELECKA, PIASKI, RYNEK.

1

 1.  

OSIEDLE BARANÓW SANDOMIERSKI: GEN. LEOPOLDA OKULICKIEGO, KWIATOWA, MICKIEWICZA, OGRODOWA, PODZAMCZE, WENECJA, ZAMKOWA, ZAMKOWA OSIEDLE.

1

 1.  

SOŁECTWO DĄBROWICA: 1-113, 115-184, 330-332, 338-339.

1

 1.  

SOŁECTWO DĄBROWICA: 114, 185-329, 333-337, 340-375.

1

 1.  

SOŁECTWO DURDY

1

 1.  

SOŁECTWO KNAPY

1

 1.  

SOŁECTWO DYMITRÓW DUŻY, DYMITRÓW MAŁY

1

 1.  

SOŁECTWO KACZAKI, MARKI

1

 1.  

SOŁECTWO SUCHORZÓW; SIEDLESZCZANY

1

 1.  

SOŁECTWO SKOPANIE: AKACJOWA, ARMII KRAJOWEJ, CEGIELNIANA, GÓRKA, GRANICA, JANA PAWŁA II 2-30 parzyste, od 31 do końca, KASZTANOWA, KOLEJOWA, KS.JERZEGO POPIEŁUSZKI, LEŚNA, MALINOWA, MIĘDZYWODZIE, MIŁA, PRZEMYSŁOWA, ROTMISTRZA PILECKIEGO, SŁONECZNA, SPACEROWA, SZKOLNA, ŚW.FLORIANA, TARNOBRZESKA, WIEJSKA, WSPÓLNA.

1

 1.  

OSIEDLE SKOPANIE: MICKIEWICZA 1-7, SŁOWACKIEGO

1

 1.  

OSIEDLE SKOPANIE: AL.GEN.SIKORSKIEGO, BOLESŁAWA CHROBREGO, BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO, DĄBRÓWKI, JANA PAWŁA II 1-29 nieparzyste, KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO, KAZIMIERZA ODNOWICIELA, KAZIMIERZA WIELKIEGO, KRÓTKA, MICKIEWICZA 8, MIESZKA I, OGRODOWA, PARKOWA, PIASTOWSKA, ŚW.JADWIGI KRÓLOWEJ, WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, MIELECKA numery nieparzyste, ZŁOTA, WRZOSOWA, BRZOZOWA, DĘBOWA.

1

 1.  

SOŁECTWO ŚLĘZAKI

1

 1.  

SOŁECTWO WOLA BARANOWSKA: ALEJA WIERZBOWA, BOROWA, GLINÓW, GÓRKA, GRANICA, GROCHOWIAKI, HOLENDRY, LEŚNA, OGRODOWA, POLNA, POTOK, SZKOLNA, ŚREDNIÓWKA, WSCHODNIA, WYSOKIE, ŻYWIECKA.

1

 1.  

SOŁECTWO WOLA BARANOWSKA: KRAKOWSKA, KS. JÓZEFA MASTALERZA, MŁODYCH, POŁUDNIOWA, PUSTKI, SŁONECZNA, SOŁTYSIA, SPOKOJNA, SZCZEPANIE, ZACHODNIA, ZACISZNA, ZALESIE.

1

 

Następnym punktem sesji było wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na działce stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski, położonej w miejscowości Wola Baranowska.

 

Radni podjęli również decyzję o dołożeniu kwoty 67 073,71 zł do budowy ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Skopanie. W wyniku otwarcia ofert w ramach przetargu nieograniczonego jaki ogłosiło PZDW Rzeszów, najkorzystniejsza z zaoferowanych ofert wyniosła 747 073,71 zł, natomiast dotychczasowe zabezpieczenie środków wynosiło 570 000,00 zł. W związku z powyższym aby jak najszybciej rozstrzygnąć przetarg zachodzi konieczność zabezpieczenia brakującej kwoty. Odcinek ścieżki który planowany jest do realizacji to 545 mb i obejmuje odcinek od ul. Leśnej do skrzyżowania z ul. Międzywodzie.

 

Ostatni projekt uchwały, który został poddany pod głosowanie dotyczył zmian budżetu na rok 2018, zwiększenia dochodów o kwotę 67 073,71 zł z tytułu dotacji otrzymanej po dokonaniu końcowego rozliczenia zadania realizowanego przy udziale środków z Unii Europejskiej tj. „Termomodernizacja budynków komunalnych w miejscowości Baranów Sandomierski” oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 67 073,71 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego.

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Michał Dolecki
Osoba aktualizująca: Michał Dolecki
Data wytworzenia: 2018-08-02
Data publikacji: 2018-08-02
Data modyfikacji: 2018-08-02