Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Podpisano umowę na realizację drogi w Woli Baranowskiej.

22-11-2017

Jest to już druga Promesa w bieżącym roku. Środki z pierwszej zostały przekazane na wykonanie przebudowy drogi gminnej „Osiedle Zamkowe”, gdzie prace zbliżają się już ku końcowi. Promesa czyli obiecany przydział środków, Gmina otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i przeznaczono je na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Jest to o tyle dobra informacja, ponieważ środki, które były do przekazania Gminie, w całości miały być przeznaczone na pomoc regionom, które najbardziej ucierpiały podczas nękających w br. Polskę wichur. Jednak dzięki zaangażowaniu Gminy Baranów Sandomierski, środki zostały pomyślnie przydzielone.

W ramach przyznania w/w dotacji Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski podpisał umowę na realizację remontu drogi gminnej: ,,Krakowska za wsią” w Woli Baranowskiej, która była uszkodzona przez powódź w 2010 roku. Wykonawcą wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego została firma FTUH PIOTRANS Piotr Stępień. Długość modernizowanego odcinka drogi wyniesie przeszło 2,5 km. Całkowity koszt inwestycji to 344 105,55 zł, zaś wysokość dotacji opiewa na kwotę 280 000 zł. Termin realizacji zadania został wyznaczony na początek grudnia 2017 roku. Z tej informacji w szczególności zadowoleni będą mieszkańcy Woli Baranowskiej, ze względu na 7-letnie starania sołectwa tejże miejscowości o modernizację uszkodzonego odcinka drogi.

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Michał Dolecki
Osoba aktualizująca: Michał Dolecki
Data wytworzenia: 2017-11-22
Data publikacji: 2017-11-22
Data modyfikacji: 2017-11-22