Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

PIP włącza się do działań prewencyjnych podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.

03-08-2018

W trosce o bezpieczeństwo rolników oraz pomagających im w pracy osób starszych oraz młodzieży i dzieci, którym nie należy i nie wolno powierzać prac szczególnie niebezpiecznych- PIP apeluje i przypomina o konieczności przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa i eliminowania zagrożeń:

 

1) Zagrożenie upadku z wysokich przyczep, drabin, podestów i otworów w stropach,

2) Zachowanie ostrożności przy pracy pił tarczowych i łańcuchowych oraz szlifierek,

3) Dbanie o osłony ostrych i ruchomych elementów roboczych do wysokości 2,5 m,

4) Prawidłowy stan instalacji, urządzeń elektrycznych i przewodów elektrycznych,

5) Prawidłowe sprzęganie ciągników z maszynami i przyczepami oraz osłony WOM,

6) Zabezpieczenie wszelkich włazów do szamb, głębokich wykopów i zbiorników,

7) Zagrożenia pyłu azbestowego (eternity) oraz upadki z dachów i ich konstrukcji,

8) Ergonomiczną pracę bez zbędnego obciążania układu szkieletowo- mięśniowego

9) Ostrożność przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin i nawozów,

10) Zachowywanie ostrożności przy paliwach płynnych oraz spalaniu śmieci organicznych.

 

Do wypadków dochodzi najczęściej wskutek złej organizacji pracy, niewłaściwej obsługi maszyn, użytkowania maszyn i pojazdów w złym stanie technicznym i bez wymaganych osłon. Niebezpieczeństwo niesie za sobą praca w pośpiechu i stresie, nieostrożność i lekceważenie zagrożeń oraz niestosowania środków ochrony indywidualnej, a także praca po spożyciu alkoholu, przemęczenie, nadmierny wysiłek fizyczny czy osłabienie po chorobie. Państwowa Inspekcja Pracy i KRUS kontynuują kampanię „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”, której celem jest nawiązanie do idei, że zasady bhp oraz dobre praktyki, to docelowy standard pracy w gospodarstwie.

 

Wypadki przy pracy rolników w 2017 r. ( przy pracy rolniczej- wg KRUS)

 

Rolnictwo, obok górnictwa i budownictwa, jest jedną z najbardziej wypadkowych gałęzi produkcji na całym świecie. Duże ryzyko zdarzeń wypadkowych w gospodarstwach rolnych wynika z częstych zmian charakteru pracy i konieczności wykonywania czynności wymagających odmiennych umiejętności, zmiennych warunków atmosferycznych, okresowego spiętrzenia prac oraz zagrożeń występujących w miejscu pracy. W 2017 roku rolnicy zgłosili do KRUS 18 161 wypadków, (o 5% mniej niż w 2016). Wypłacono 13 250 jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej, odnotowano również 69 wypadków śmiertelnych. Najwięcej osób zostało poszkodowanych wskutek: „upadku osób”- 6 653 ( 50,2% wszystkich wypłaconych jednorazowych odszkodowań), „pochwyceń lub uderzeń przez części ruchome maszyn i urządzeń”- 1 548 (11,7%), „uderzeń, przygnieceń, bądź pogryzień przez zwierzęta”- 1 486 (11,2%). W 2017 roku na 1000 ubezpieczonych przypadało 10,2 wypadków zakończonych wypłatą jednorazowych odszkodowań. Wskaźnik wypadkowości ( liczba wypadków przypadająca na 1000 ubezpieczonych) od 1993 roku spadł z 24,6 do 10,2. Zmniejszyła się również liczba zgłoszonych wypadków z 66 000 do 18 200 i liczba wypłaconych jednorazowych odszkodowań z 42 000 do 13 200, w tym z tytułu wypadków śmiertelnych z 286 do 69.

 

Spadek liczby wypadków zgłaszanych do KRUS świadczy o poprawie stanu bezpieczeństwa. Działania prewencyjne PIP, KRUS i ODR oraz wspólne kampanie „Szanuj życie- bezpiecznie na wsi” prowadzone od dwudziestu lat, mają w tym udział, podobnie jak pozyskiwanie funduszy UE na modernizację gospodarstw rolnych.

 

Opracował: Główny specjalista mgr inż. Włodzimierz Maziarz

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Michał Dolecki
Osoba aktualizująca: Michał Dolecki
Data wytworzenia: 2018-08-03
Data publikacji: 2018-08-03
Data modyfikacji: 2018-08-03