Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Ostatnia sesja Rady Miejskiej VII kadencji

07-11-2018

Wczorajsza sesja miała szczególny charakter. W takim składzie radni, po czterech latach pracy, spotkali się w tej sali po raz ostatni. W nowej Radzie zobaczymy jedynie 8 radnych z obecnej rady, których mieszkańcy gminy Baranów Sandomierski obdarzyli mandatem zaufania na następne pięć lat.

 

Zanim jednak podsumowano bieżącą kadencję, radni pochylili się nad kilkoma projektami uchwał, które znalazły się w porządku obrad. Pierwszy z tematów dotyczył przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 

Kolejnym punktem było przyjęcie rocznego Programu współpracy gminy Baranów Sandomierski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. Celem podjętej uchwały jest zwiększenie skuteczności i efektywności działań związanych z realizacją zadań publicznych i dalszy wzrost bezpośredniego uczestnictwa społeczeństwa w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

 

Następnym przegłosowanym projektem uchwały, było upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy. Ma to związek z koniecznością poprawy bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Dąbrowica mieszkających przy drodze gminnej nr 100020R, gdzie postanowiono opracować dokumentację techniczną na jej przebudowę w zakresie odnowy nawierzchni asfaltowej i budowy chodników.

 

Radni podjęli również uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2033 oraz zmian budżetu na rok 2018.

 

Po przegłosowaniu uchwał Przewodniczący Rady Miejskiej rozpoczął bardziej uroczystą część, w której przyszedł czas na podziękowania za wspólną pracę w latach 2014-2018. Burmistrz podziękował wszystkim Radnym za dobra współpracę przez te 4 lata kadencji,  oraz pracownikom urzędu, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy oraz organizacjom współpracującym z gminą Baranów Sandomierski. Radni wraz z podziękowaniami otrzymali pamiątkowe statuetki.

 

 

 

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Michał Dolecki
Osoba aktualizująca: Marek Barszcz
Data wytworzenia: 2018-11-07
Data publikacji: 2018-11-07
Data modyfikacji: 2018-11-07