Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów

25-10-2018

Komisarz Wyborczy w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości zestawienie wyników wyborów i głosowania dla obszaru województwa podkarpackiego z wyszczególnieniem wyników wyborów w gminie Baranów Sandomierski. Poniżej przygotowaliśmy streszczenie obwieszczenia. Pełny tekst obwieszczeń, załączony poniżej.

 

I. Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

W wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę głosów (3107 głosów ważnych ) uzyskał MAZUR Marek zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5427 wyborców, co stanowi 54,80% uprawnionych do głosowania.

 

II. Wybory do Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5410 osób, to jest 54,63% uprawnionych do głosowania. Głosów ważnych oddano 5295, to jest 97,87% ogólnej liczby głosów oddanych, natomiast głosów nieważnych oddano 115, to jest 2,13% ogólnej liczby głosów oddanych.

 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

Okręg wyborczy nr 1: RÓG Henryk Jan z listy nr 14 KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ DLA GMINY
 

Okręg wyborczy nr 2: BIAŁEK Mariusz Marek, z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

 

Okręg wyborczy nr 3: SMYKLA Wacław, z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

 

Okręg wyborczy nr 4: GROTT Barbara Krystyna, z listy nr 10KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

 

Okręg wyborczy nr 5: MAZUR Teresa Henryka, z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

 

Okręg wyborczy nr 6: LIS Jan, z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

 

Okręg wyborczy nr 7: CHWIEJA Waldemar, z listy nr 14 KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ DLA GMINY

 

Okręg wyborczy nr 8: SERWAN Mirosław Krzysztof, z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

Okręg wyborczy nr 9: STĘPIEŃ Waldemar, z listy nr 14 KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ DLA GMINY.

 

Okręg wyborczy nr 10: JARZĘBSKI Ryszard, z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

Okręg wyborczy nr 11: MARCHEWICZ Anna, z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

Okręg wyborczy nr 12: RUSIN Edward, z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

Okręg wyborczy nr 13: KACZAK Tadeusz, z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

Okręg wyborczy nr 14: WILK Janusz Andrzej, z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

Okręg wyborczy nr 15: SIPIORA Łukasz Jacek, z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

III. Wybory do Rady Powiatu Tarnobrzeskiego-dane ogólne

Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 radnych. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 44024. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 23218 osób, to jest 52,74% uprawnionych do głosowania.

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach (Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty):

lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany:

― HYNOWSKI Jacek;

lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:

― ROŻEK Jacek,

― RUSIN Krystyna;

lista nr 12 ― KWW POROZUMIENIE POWIATU TARNOBRZESKIEGO uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany:

             ― PLUTA Mirosław Stanisław

IV. Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego-dane ogólne

Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 33 radnych. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest 53,11% uprawnionych do głosowania.

 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach (Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów) :

 

lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany:

         ― SZLĘZAK Andrzej Kazimierz;

lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― DRAUS Ewa Maria,

         ― ROMANIUK Bogdan Piotr,

         ― DZIUBIŃSKI Jan,

         ― PIECH Kamila Barbara;

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Michał Dolecki
Osoba aktualizująca: Michał Dolecki
Data wytworzenia: 2018-10-25
Data publikacji: 2018-10-25
Data modyfikacji: 2018-10-25