Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Nowe deklaracje za gospodarowanie odpadami komunalnymi

18-09-2020

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski informuje, iż w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym, w celu sprawnej aktualizacji deklaracji, w najbliższym czasie do nieruchomości na terenie Gminy, zostanie dostarczona deklaracja, którą po wypełnieniu należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

Deklaracja dostępna jest również w siedzibie Gminy i na stronie internetowej Urzędu.

 

W celu uniknięcia dodatkowych płatności, wypełnioną deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy do dnia 9 października 2020r.

Jednocześnie przypomina się, iż zgodnie z nowelizacją Kodeksu Wykroczeń, nie złożenie deklaracji lub podanie w niej niezgodnych z prawdą informacji obarczone jest karą grzywny, w wysokości 500 zł.

 

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Magdalena Kosztur
Osoba aktualizująca: Magdalena Kosztur
Data wytworzenia: 2020-09-18
Data publikacji: 2020-09-18
Data modyfikacji: 2020-09-21