Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Nieodpłatna pomoc prawna

08-01-2021

 

Działając na podstawie Komunikatu Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2020r., wydanego w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374), w którym poinformowano o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020r. poz. 2232), informuję, iż podtrzymuję ogłoszone w Komunikacie z dnia 13 marca 2020r. zawieszenie udzielania osobiście porad prawnych w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego do odwołania; nieodpłatne porady prawne oraz nieodpłatne porady obywatelskie będą udzielane osobom uprawnionym za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail), według harmonogramu działania danego punktu. Osoba uprawniona, która chce skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez telefon lub w drodze korespondencji elektronicznej (e-mail) powinna:

  1. złożyć za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zgodnie z załączonym poniżej wzorem na jeden z podanych adresów e-mail:

nowadeba.pomoc@tarnobrzeski.pl

baranow.pomoc@tarnobrzeski.pl

ug@gminagorzyce.pl

grebow.pomoc@tarnobrzeski.pl

  1. skontaktować się telefonicznie w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku, w celu umówienia dogodnego terminu, w którym może zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie pod numerem telefonu:

Gorzyce - 15 836 20 75;

Grębów - 15 811 27 15

Baranów Sandomierski - 15 811 85 81

Nowa Dęba - 15 846 26 71

Jednocześnie informuję, że wszelkich informacji dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego udzielają, w godzinach pracy urzędu, pracownicy Referatu Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Promocji pod numerem telefonu: 15 822 39 22 wew. 220

 

Informacja o przywróceniu udzielania osobiście bezpłatnych porad prawnych w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego, będzie zamieszczona na stronie internetowej Powiatu oraz w Punktach NPP/NPO.

Osoba uprawniona może wyrazić swoją opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, poprzez wypełnienie części B karty pomocy i przekazanie drogą elektroniczną do Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu na e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl

 

Radcowie i adwokaci udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej

 

w Nowej Dębie i Baranowie Sandomierskim w 2021roku:

 

  1. Robert Charszlak – radca prawny,  tel. 791 – 511 – 449         

email: robertcharszlak@gmail.com                                

  1. Karolina Golik – adwokat,  tel. 600 – 464 – 471          

 email: kancelaria.golik@ gmail.com                                

  1. Katarzyna Markiewicz – radca prawny, mediator  , tel. 501 – 395 – 189           

 email: k.markiewicz1@onet.pl

  1. Grzegorz Sarzyński – adwokat, mediator , tel. 662 – 742– 432        

email: grzegorz.sarzynski @adwokatura.pl

 

Osoby do kontaktów roboczych w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu:

Jacek Hynowski – Kierownik Referatu Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych Promocji                                  

 tel. 15 822 – 39 – 22 wew. 220, email: kierownik.oswiata@tarnobrzeski.pl

Edyta Grochola – Główny specjalista w Referacie Oświaty, Zdrowia Spraw Społecznych i Promocji            

 tel. 15 822 – 39 – 22 wew. 220, email: pozarzadowe@tarnobrzeski.pl

 

Poniżej przedstawiamy harmonogram pracy oraz niezbędne dokumenty do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Magdalena Kosztur
Osoba aktualizująca: Magdalena Kosztur
Data wytworzenia: 2021-01-07
Data publikacji: 2021-01-07
Data modyfikacji: 2021-01-08