Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Nabór wniosków dla rolników.

15-05-2018

Od 1 czerwca do 31 lipca potrwa nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w zakresie działania: "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów", finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

 

Na co przeznaczone jest wsparcie?

Pomoc w ramach działania udzielana jest do gruntów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne o powierzchni, co najmniej 0,1 ha i szerokości większej niż 20 m, przy czym wymagania dotyczącego szerokości gruntu nie stosuje się, jeżeli grunty graniczą z lasem. Pomoc udzielana jest do powierzchni nie większej niż 20 ha – dla jednego rolnika w ciągu całego okresu trwania PROW 2014 – 2020.

 

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Z działania mogą skorzystać rolnicy (osoby fizyczne i prawne), którzy są właścicielami gruntów przeznaczonych do zalesiania lub grunty te są własnością małżonka. Pomoc w postaci jednorazowego wsparcia na zalesianie, mogą uzyskać również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

 

Jakie są rodzaje i wysokości pomocy?

 

1. Wsparcie na zalesianie

 

- w wysokości od 4 984 zł/ha do 7 624 zł/ha ( w zależności od gatunków drzew, ukształtowania terenu, charakterystyki gruntów- grunty erozyjne)

 

- płatności za poniesione koszty wykonania zalesienia oraz ewentualnych poprawek w drugim roku, dodatkowo jego ogrodzenia (8,82 zł/mb) lub zabezpieczenia drzewek 3 palikami ( 1 131 zł/ha),

 

- wypłacane jednorazowo w pierwszym roku zalesienia

 

2. Premia pielęgnacyjna

 

- w wysokości od 794 zł/ha do 1 628 zł/ha (w zależności od ukształtowania terenu, charakterystyki gruntów – grunty erozyjne oraz czy są to grunty z sukcesją naturalną)

 

- płatność za poniesione koszty prac pielęgnacyjnych oraz ochrony wykonanego zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną poprzez użycie repelentów (424 zł/ha),

 

- wypłacana jest corocznie przez 5 lat.

 

3. Premia zalesieniowa

 

- w wysokości 1 215 zł/ha

 

- płatność za utracone dochody z działalności rolniczej,

 

- wypłaca corocznie przez 12 lat, do gruntów na których przed wykonaniem zalesienia była prowadzona działalność rolnicza.

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Michał Dolecki
Osoba aktualizująca: Michał Dolecki
Data wytworzenia: 2018-05-15
Data publikacji: 2018-05-15
Data modyfikacji: 2018-05-15