Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Kontrola segregacji odpadów komunalnych

18-09-2020

W związku z ustawowym obowiązkiem segregacji odpadów, na terenie Gminy Baranów Sandomierski rozpoczyna się kontrola w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad segregacji odpadów komunalnych. Sprawdzane będą pojemniki na odpady zmieszane, czy nie znajdują się w nich odpady, które podlegają selektywnej zbiórce, tj. w szczególności: odpady ulegające biodegradacji, popiół, plastik, papier, szkło, odpady budowlane.

Kontrole będą przeprowadzane przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz pracowników firmy odbierającej odpady. Z przeprowadzonej kontroli zostanie sporządzony protokół oraz dokumentacja fotograficzna. O wynikach kontroli właściciel nieruchomości zostanie poinformowany na piśmie.
Zgodnie z Uchwałą nr XXIV/187/20 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim w  przypadku stwierdzenia nieprawidłowego segregowania odpadów komunalnych, właścicielowi nieruchomości naliczona zostanie w drodze decyzji kara pieniężna w formie podwyższonej opłaty, stanowiąca 4-krotność stawki podstawowej, tj. 120,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Przypominamy, że nieprzestrzeganie przez mieszkańców Gminy zasad segregacji, czyli wrzucanie do pojemników na odpady zmieszane,
w szczególności: odpadów ulegających biodegradacji, popiołu, plastiku, papieru, szkła, odpadów budowlanych znacząco zwiększa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie.

W związku z powyższym, aby uniknąć wyższych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy mieszkańców Gminy o przestrzeganie obowiązku selektywnego zbierania odpadów.

 

 

 

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Magdalena Kosztur
Osoba aktualizująca: Marek Barszcz
Data wytworzenia: 2020-09-18
Data publikacji: 2020-09-18
Data modyfikacji: 2020-09-18