Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Komunikat dla osób wracających z zagranicy

19-03-2020

Przypominamy, że osoby wracające z zagranicy są bezwzględnie obowiązane do kwarantanny domowej.  Oznacza to, że każda osoba, która w okresie od 15 marca 2020 r. przekroczyła granicę państwową odbywa obowiązkową kwarantannę, trwająca 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy (§2 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. Dz.U. z 2020 poz. 433).

 W związku z tym, wszystkie osoby z terenu Gminy Baranów Sandomierski powracające z zagranicy proszone są o telefoniczne poinformowanie o tym fakcie Powiatową Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną w Tarnobrzegu.

tel. 509 824 032

tel. 15 822 63 18

tel. 15 823 66 64

Każda osoba przekraczająca granicę musiała w karcie lokalizacyjnej podać dokładny adres, gdzie będzie odbywać kwarantannę domową i obowiązana jest tam przebywać. Należy pamiętać, że przestrzeganie kwarantanny pod wskazanym w karcie lokalizacyjnej adresem będzie sprawdzane przez Policję. Kara za nieprzestrzeganie kwarantanny domowej wynosi   5 000 zł.

 

W przypadku, gdy osoba nie może z ważnych i uzasadnionych przyczyn odbywać kwarantanny domowej w swoim miejscu zamieszkania powinna skontaktować się z Urzędem Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, który pomoże w znalezieniu zastępczego miejsca do odbycia kwarantanny. Należy pamiętać, że osoba ta zobowiązana będzie do pokrycia kosztów kwarantanny we wskazanym przez Gminę miejscu.

 

Osoby z trudną sytuacją materialną i kwalifikujące się do pomocy mogą  kontaktować się z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim, który udziela pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Wówczas badany jest dochód rodziny zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zakresie.

 

Pod nr telefonu 17 867-13-19 można uzyskać podstawowe informacje dla osób,
które powracają z zagranicy i są bezwzględnie zobowiązane do kwarantanny domowej. Informacja ta dotyczy jedynie miejsca odbywania kwarantanny.

 

Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Kwarantannę domową przez okres 14 dni odbywa się pod adresem wskazanym w karcie lokalizacyjnej. W trakcie  kwarantanny należy przestrzegać następujących zaleceń:

 • Nie opuszczać domu.
 • Nie wychodzić do sklepu.
 • Jeśli pod opieką są zwierzęta, to w miarę możliwości na czas trwania kwarantanny przekazać je pod opiekę rodzinie lub znajomym.
 • Jeśli nie ma takiej możliwości, zwrócić się telefonicznie o pomoc do gminy.
 • Nie należy spotykać się z innymi osobami i nie zapraszać ludzi do domu.
 • Jeśli mieszkasz z rodziną, w miarę możliwości ogranicz z nią kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry.
 • Używać oddzielnych naczyń niż pozostałe osoby przebywające w mieszkaniu.
 • Jeśli masz możliwość, korzystaj z osobnej łazienki/toalety niż pozostali domownicy. Jeśli nie ma takiej możliwości, po skorzystaniu z toalety/łazienki należy zdezynfekować ją dostępnym środkiem czystości.
 • Wietrzyć mieszkanie kilka razy dziennie.
 • Zachować zasady higieny.
 • Często myć ręce i dezynfekować powierzchnie dotykowe takie jak: blaty, klamki, ekrany telefonów.
 • Monitorować temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie.
 • W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktować się telefoniczne ze stacją sanitarno-epidemiologiczną (tel. 509 824 032 lub 15 822 63 18) lub zgłosić się na oddział zakaźny (Szpital Powiatowy ul. Żeromskiego 22 w Mielcu tel. 17 780 03 90, unikając transportu publicznego.
 • Udzielać informacji o swoim stanie zdrowia dzwoniącym pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • weryfikować przestrzeganie kwarantanny będą wyznaczeni funkcjonariusze policji - odwiedzać Cię będą w czasie trwania kwarantanny.

 

W przypadku potrzeby skontaktowania się z lekarzem POZ, skorzystaj z teleporady. Lekarz może wystawić e-receptę i e-zwolnienie. Lista placówek POZ udzielających teleporad w twojej okolicy jest dostępna na stronie NFZ: bit.ly/teleporady-lista więcej informacji uzyskasz o e-zdrowiu  na stronie  pacjent.gov.pl  lub infolinii NFZ: 800 190 590

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Ewelina Biała
Osoba aktualizująca: Ewelina Biała
Data wytworzenia: 2020-03-19
Data publikacji: 2020-03-19
Data modyfikacji: 2020-03-19