Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Kolejne środki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w naszej Gminie!

12-02-2021

 W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniach od 19 października do 11 grudnia 2020 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego prowadził nabór wniosków dla gmin ubiegających się o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Swoją kandydaturę zgłosiły 34 gminy, wśród nich również Gmina Baranów Sandomierski.

W wyniku dokonania oceny punktowej wg. krajowych i regionalnych kryteriów wyboru operacji zakwalifikowało się 30 wniosków na łączną kwotę pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynoszącą 22 339 541,00 zł.

Kolejnym krokiem będzie weryfikacja 26 z 30 zatwierdzonych wniosków mieszczących się w 100 % limitu środków przyznanych województwu podkarpackiemu tj. kwocie 18 386 624,79 zł.

Gmina Baranów Sandomierski z zadaniem na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kwiatowej w miejscowości Baranów Sandomierski poza granicami aglomeracji” znalazła się na 25 miejscu, tym samym zakwalifikowała się do uzyskania wsparcia finansowego, które wynosić będzie 79 300,00 zł co stanowi 63,63 % kosztów całej inwestycji. W trakcie zadania wybudowana zostanie sieć o długości 0,4 km a jego realizacja ma się zakończyć do grudnia br.

 

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Magdalena Kosztur
Osoba aktualizująca: Magdalena Kosztur
Data wytworzenia: 2021-02-12
Data publikacji: 2021-02-12
Data modyfikacji: 2021-02-12