Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Innowacyjny projekt w szkołach.

24-11-2017

W ramach podpisanej umowy o partnerstwie pomiędzy Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, a gminą Baranów Sandomierski uczniowie i nauczyciele z dwóch szkół z terenu gminy Baranów Sandomierski, a mianowicie Zespól Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach uczestniczą w projekcie pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych”.

 

Jednym z założeń projektu jest podnoszenie kompetencji cyfrowych. Dzięki szkoleniom które odbyły się na przełomie sierpnia- października 2017 roku - 24 nauczycieli kształcenia ogólnego podniosło swoje kompetencje cyfrowe w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół jak również doskonaliło umiejętności z zakresu stosowania metod aktywizujących w pracy. Nabyta wiedza i umiejętności przez uczniów w trakcie kursu pozwolą im efektywniej wykorzystać TIK w procesie nauczania i stworzą lepsze warunki do ich uczenia. Projekt przewiduje również doposażenie szkoły uczestniczące w projekcie w pomoce dydaktyczne  oraz narzędzia TIK.

 

Kolejnym zadaniem które przewiduje realizacja projektu są zajęcia pozalekcyjne w formie warsztatów dla 197 uczniów szkół realizujących program w celu kształtowania i rozwijania ich kompetencji cyfrowych z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. W ramach projektu od 13 listopada 2017 r. rozpoczęły się zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Baranowie Sandomierskim, natomiast uczniowie Szkoły Podstawowej i gimnazjum w Ślęzakach kształtowanie i rozwijanie swoich kompetencji cyfrowych rozpoczęli od 20 listopada 2017 roku.

 

W ramach projektu dla wszystkich uczestników zajęć zostanie zorganizowany wyjazd edukacyjny do Parku nauki i Rozrywki – Krasiejów w którym uczniowie będą mogli doświadczyć praktycznego i niezwykle fascynującego wykorzystania najnowocześniejszych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

Pliki do pobrania

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Michał Dolecki
Osoba aktualizująca: Michał Dolecki
Data wytworzenia: 2017-11-24
Data publikacji: 2017-11-24
Data modyfikacji: 2017-11-24