Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Informacje dla osób odbywających obowiązkową kwarantannę

25-03-2020

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny , informuje o wydaniu wytycznych w sprawie obiektów dla osób odbywających obowiązkową kwarantannę na terenie województwa podkarpackiego. 

 

Zgodnie z wytycznymi Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, informujemy mieszkańców, że na terenie województwa podkarpackiego zostały wydane zalecenia dla osób odbywających obowiązkową kwarantannę. Osoby przebywające na terytorium województwa podkarpackiego winny przestrzegać obowiązku stosowania się do zaleceń PPWIS, dotyczących sposobu realizacji obowiązku zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym:

 

 

  1. Osoby objęte kwarantanną odbywają ją w miejscu zamieszkania lub pobytu.
  2. Powiaty i Gminy z terenu województwa podkarpackiego mają obowiązek wyznaczania obiektów dla osób, które nie mogą przebywać w swoim miejscu zamieszkania lub pobytu w okresie kwarantanny.
  3. Koordynacja działalności funkcjonowania obiektów oraz przydział miejsc należy do Wojewody Podkarpackiego samodzielnie lub przy użyciu służb, inspekcji lub straży.

 

 

Jednocześnie, przekazujemy informację, dotyczące zasad funkcjonowania obiektów dla osób objętych kwarantanną w miejscu zamieszkania  w przypadku, gdy osoby te nie mogą przebywać w swoim miejscu zamieszkania lub pobytu w okresie kwarantanny:

  1. Każda osoba winna mieć osobny pokój w węzłem sanitarnym
  2. Należy zapewnić osobie w kwarantannie dostawy potrzebnej żywności, leków oraz niezbędnych dóbr do życia
  3. Koniecznym jest ograniczenie komunikacji z osobami poddanymi kwarantannie ( zaleca się kontakt telefoniczny)
  4. Odpady powstające w obiekcie winny być usuwane na bieżąco
  5. W pomieszczeniach należy zapewnić należytą czystość oraz usuwać i dezaktywować szkodliwe substancje.

 

Ponadto, poniżej przedstawiamy ulotkę opracowaną przez Ministerstwo Zdrowia, która dotyczy obowiązkowej 14-dniowej  kwarantanny domowej:

 

 

 

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Jakub Marek
Osoba aktualizująca: Jakub Marek
Data wytworzenia: 2020-03-25
Data publikacji: 2020-03-25
Data modyfikacji: 2020-03-25