Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Informacja z otwarcia ofert na budowę sieci kanalizacji sanitarnej.

13-04-2018

Gmina Baranów Sandomierski w bieżącym tygodniu dokonała otwarcia ofert w dwóch postępowaniach przetargowych na zadania związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie Gminy.

 

Jednym z postępowań był przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania pn.: ,,Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomierskim w ramach MOF Tarnobrzeg”. W tym postępowaniu złożonych zostało 6 ofert, na różne części zamówienia. Całość zakresu zadania, ze względu na znaczną obszerność, została podzielona na pięć części. Po dokonaniu otwarcia złożonych ofert, najniższa łączna kwota jaką przedstawili oferenci wynosi 49 007 499,48 zł za wszystkie części zamówienia. Niestety przewyższa to o 5,2 mln zł kwotę jaką przeznaczyła na ten zakres robót Gmina. W związku z tym przed Samorządem decyzja o zwiększeniu planowanych środków.  Szczegółowe informacje dotyczące złożonych ofert znajdą Państwo pod linkiem: www.baranowsandomierski.pl/bip/zamowienia-publiczne

 

W tym tygodniu dokonano również otwarcia ofert na prace dotyczące wyłonienia wykonawcy w przedmiocie pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomierskim w ramach MOF Tarnobrzeg”.  Na to zadanie złożonych zostało 7 ofert. Szczegółowe zestawienie mogą Państwo zobaczyć pod linkiem: www.baranowsandomierski.pl/bip/zamowienia-publiczne

 

W obecnej chwili trwa weryfikacja złożonych ofert pod kątem zgodności z założeniami określonymi w ogłoszonych postępowaniach przetargowych.

 

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Michał Dolecki
Osoba aktualizująca:
Data wytworzenia: 2018-04-13
Data publikacji: 2018-04-13
Data modyfikacji: